Bör man välja batterier till sin solcellsanläggning?

Uppdaterat den 22 januari 2024

I dagsläget finns det trots ett batteriavdrag på 48,5% få ekonomiska incitament att med hjälp av batterier lagra solel från dagen när man ofta har ett överskott, till kvällen och natten. Då man har rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för el man säljer, samt att man får relativt bra betalt för elen, lönar det sig att helt enkelt sälja det överskott man får.

Däremot finns det alternativa användningsområden där batterier kan göra ekonomisk nytta. Det område som i dagsläget röner störst intresse är så kallade stödtjänster där batteriet används för att upprätthålla balansen i elsystemet. Andra användningsområden är att nyttja elprisskillnader över dygnet eller att säkerställa att man har el vid strömavbrott.

Läs mer: Ekonomin i hemlagring av el? Vi har jämfört tre sätt att styra sitt batteri

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer