Vilka bidrag finns det för solceller?

Uppdaterat den 22 december 2022

Som privatperson kan man göra ett så kallat grönt avdrag när man köper solceller. Från och med 1 januari 2023 ligger avdraget på 20% av arbets- och materialkostnaden, alternativt 19,4% av totalkostnaden efter en schablon från Skatteverket. (Skatteverket har gjort en bedömning att 97% av kostnaderna för en solcellsanläggning utgörs av arbets- och materialkostnad.)

Det finns inga bidrag för företag, kommuner och bostadsrättsföreningar som köper solceller.

Så fungerar de gröna avdragen

På Skatteverket kan man läsa alla detaljer kring de gröna avdragen och hur de fungerar. Här har vi plockat ut några av de viktigaste punkterna.

  • Liksom rot och rut görs det gröna avdraget direkt på fakturan.
  • Förutom solceller ingår även batterier och laddboxar i de gröna avdragen. För batterier och laddboxar är avdraget 50% (alternativt 48,5% efter schablonen från Skatteverket).
  • De gröna avdragen är på max 50 000 kr per person och år. Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett avdrag på 100 000 kr per år.
  • De gröna avdragen och rut och rot är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut ej påverkar varandra.
  • De gröna avdragen gäller, till skillnad från rotavdrag, även för hus som byggts de senaste fem åren.
  • De gröna avdragen gäller bara för fastigheter (och därmed solcellsanläggningar) som är anslutna till elnätet.
  • Bara förskottsbetalningar eller delbetalningar som görs samma år som slutbetalningen kan beviljas grönt avdrag.

Läs mer: Vad kostar solceller?

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer