Vilken lutning och väderstreck är bäst för solceller?

Uppdaterat den 19 januari 2024

Tak som vetter åt syd är de bästa, men även öst- och västvända tak lämpar sig väl för solceller. De tak som vetter åt öst och väst producerar cirka 80 procent av de anläggningar som vetter i sydlig riktning. (På bloggen har vi även tittat på hur produktionsprofilen över dygnet — och på så sätt värdet på solelen — påverkas av väderstrecket.)

Den optimala lutningen beror på var i landet du bor. I södra Sverige är den optimala lutningen cirka 40 grader och i norra Sverige runt 45 grader. Med det sagt påverkas produktionen förhållandevis lite av lutningen. Som exempel skiljer det sig bara några procent mellan ett tak i optimal lutning och ett tak i 25 respektive 50 grader.

Har du ett tak som inte lutar mer än 5–6 grader kan du välja att vinkla upp solceller med hjälp av montagesystem i cirka 15 grader. Dessa montagesystem är lite flackare än optimal lutning, bl.a. så att man ska få plats med fler solpaneler utan att de skuggar varandra. Solpaneler som monteras horisontellt producerar ungefär 80% av solpaneler i optimal lutning och väderstreck.

Graf över solelproduktion beroende på vädersträck och lutning i Göteborg Solelproduktion i Göteborg med olika lutningar och väderstreck. Exakta siffror varierar beroende på var man är. I Sverige är dock skillnaderna förhållandevis små och motsvarande tabell ser liknande ut i hela södra Sverige. I norra Sverige är optimal lutning något högre, ca 45 grader istället för 40 grader i södra Sverige. Data från EU, PVGIS.

Vill du testa hur bra ditt tak är för solceller? Använd gärna vår solcellskalkylator!

Läs mer: Ingen plats på taket? Så får du till en solcellsanläggning på mark!

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer