Vad är skillnaden mellan kW, kWp och kWh?

Uppdaterat den 19 januari 2024

Att ge sig in i jakten efter en solcellsanläggning innebär ofta att man kliver in i en ny värld av enheter och fackspråk. Här förklarar vi de två viktigaste enheterna: kW (alternativt kWp) och kWh.

Vad är kW (eller kWp)?

Kilowatt är enheten för effekt, och för solceller innebär det den el som produceras per sekund. I praktiken varierar produktionen från en solcellsanläggning beroende på väder och solens position på himlen. Därför pratar man även om märkeffekt. Det är märkeffekten som åsyftas när man anger antalet kW för en solcellsanläggning, och det motsvarar den effekt som anläggningen kan producera vid närmast ideala förhållanden. En vanlig solpanel har i regel en märkeffekt på runt 450 watt, och kopplar man ihop tjugo paneler får man en sammanlagd effekt på 9 000, dvs 9 kW. För att förtydliga att det är just märkeffekten som åsyftas lägger man ibland till ett p eller peak till kW — dvs Wp eller kWp.

Solelproduktion och märkeffektExempel på solelproduktion under en solig dag i juni. Av olika skäl kommer solelproduktionen sällan upp till anläggningens märkeffekt. Några anledningar är växlande väder, att solen sällan står helt vinkelrät mot solpanelerna, och att det sker vissa förluster vid höga temperaturer och i kablage och växelriktare.

Vad är kWh?

Elförbrukningen i ett hushåll mäts i kilowattimmar, kWh. Även solelproduktion mäts i kWh, och man får betalt av sitt elbolag för de kilowattimmar man säljer via elnätet. Det som framförallt avgör hur många kilowattimmar en solcellsanläggning producerar på ett år är storleken på anläggningen (i kW), anläggningens lutning och väderstreck — och huruvida anläggningen är skuggad eller inte. En oskuggad, sydriktad anläggning i södra Sverige producerar till exempel runt 1000 kWh per kW och år, dvs en anläggning på 10 kW (ca 50 kvm) har alltså en årlig produktion på cirka 10 000 kWh.

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer