Hur stor yta kräver solceller?

Uppdaterat den 7 augusti 2023

Ett solcellssystem består av själva solpanelerna, montageutrustning, samt växelriktare och kablage som krävs för att koppla in anläggningen på husets elsystem. De flesta villatak är tillräckligt stora för att producera en betydande mängd av ett vanligt hushålls årsförbrukning av el. Exempelvis kräver ett solcellssystem på 5 kW en yta på ca 25 m2. En sådan anläggning i sydläge kan producera uppemot 5000 kWh per år. En solpanel är ofta av standardmåtten 1,8 x 1,1 meter, vilket gör att det ibland kan vara en utmaning att pussla ihop dem på taket om man t.ex. har skorstenar, takfönster eller utbyggnader.

En vanlig solcellsanläggning med mått för storleken En vanlig solcellsanläggning består av 15 till 45 solpaneler. På detta villatak sitter det 26 solpaneler på en yta motsvarande ca 50 kvm. Med moderna solpaneler motsvarar det en effekt på runt 11 kW.

Läs mer: Hur mycket solceller bör jag installera?

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer