Behöver en solcellsanläggning underhållas?

Uppdaterat den 7 augusti 2023

En solcellsanläggning behöver i regel mycket lite underhåll. När väl anläggningen är uppe är den i princip självgående. I allmänhet behöver man t.ex. varken rengöra eller skotta bort snö från panelerna för solelproduktionens skull. Mycket lite av årsproduktionen sker under vintern (en solcellsanläggning producerar i storleksordningen 5% av årsproduktionen från första december till sista februari) och smuts regnar oftast bort.

I vanliga fall är den enda kostsamma åtgärden som behöver göras är att byta växelriktaren någon gång under solpanelernas livslängd. Det kan även finnas ett servicebehov på vissa andra delar av anläggningen — till exempel kan det röra sig om att motionera olika typer av brytare — vilket bör framgå av ens serviceplan.

Läs mer: 35 år senare, hur går det för Sveriges äldsta solcellsanläggning?

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer