Solcellsinstallation i Östersund.
Foto: Elis Persson, Solenergi Norr
  1. Guider inför ett solcellsköp
  2. Installation av solceller

Med snö, mörker och kyla — hur fungerar solceller på vintern?

12 januari 2022

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Nu när snötäcket i stora delar av Sverige ligger djupt och det kan dröja veckor mellan ljusstrimmorna är det många som funderar över hur solceller egentligen fungerar på vintern.

Här har vi tittat på hur solceller producerar under en svensk vinter, både i söder och i norr. Hur mycket solelproduktion kan man förlora på grund av snö? Bör man skotta panelerna för att maximera sin elproduktion? Vi tittar även på eventuella positiva effekter: kan t.ex. ökad reflektion från snö innebära att produktionen ökar?

3-7% av årsproduktionen mellan december och februari

Vintern är — som de flesta med solceller på taket kan vittna om — inte direkt säsongen man skördar frukterna av en solcellsinvestering. Solen står lågt, dagarna är korta och medelmolnigheten är högre än under andra delar av året. (Kyla i sig är dock inget problem då solceller producerar bättre vid lägre temperaturer, t.ex. får man ut runt 10% ytterligare effekt om temperaturen är 25 grader lägre.) Beroende på var man är i Sverige är solelproduktionen en vanlig sommarmånad 10 till över 100 gånger högre än i december.

Inför den här artikeln räknade vi på hur stor del av årsproduktionen som infaller mellan första december och sista dagen i februari under ett vanligt solår. Som lägst är vinterproduktionen i norra Sverige; i till exempel Kiruna, Luleå och Östersund sker runt 3-5% av årsproduktionen under dessa vintermånader. (En rätt stor brasklapp här är att räkneexemplet förutsätter att anläggningen är skugg- och snöfri.) I Malmö, Göteborg och Stockholm står december-februari för cirka 5-7% av årsproduktionen.

Det ska dock sägas att solelproduktion varierar från år till år. Jämfört med ett normalår kan årsproduktion variera med plus minus 10%, och från månad till månad är variationerna ofta ännu högre.

Produktion per månad från solcellsanläggning på 10 kW i Östersund och MalmöSolelproduktion från en solcellsanläggning på 10 kW under ett genomsnittligt solår i Östersund och i Malmö. Produktionen mellan december och februari är procentuellt lägre i Östersund (ca 5%) jämfört med i Malmö (ca 6%).

Så påverkar snö solelproduktionen

I södra Sverige — och med ovan resonemang som grund — är produktionsförluster på grund av snötäckning ett relativt litet problem. Även om solpanelerna under samtliga vintermånader vore täckta av snö skulle man alltså inte förlora mer än 5-7% av årsproduktionen.

Förlusterna blir dock större om solpanelerna förblir snötäckta längre in på våren vilket ofta kan vara fallet i norra Sverige. Mars och april är till exempel bra solcellsmånader som var för sig står för runt 7-10% respektive 10-14% av årsproduktionen.

Enligt Tony Arnqvist, vd på det Östersundsbaserade solcellsföretaget Solenergi Norr, får man i Jämtland räkna med att det ligger snö kvar på panelerna åtminstone en bit in i mars. Även i Piteå går man i regel miste av delar av vårsolen, enligt Alexander Granlund, forskningsingenjör på RISE och delaktig i forskningsprojektet SunCold där man har utvärderat hur ett nordligt klimat påverkar solceller. “Grovt uppskattat lägger sig snön i början av december och ligger kvar till någon gång i mars och några enstaka dagar i oktober, november och april. De två senaste vintrarna har den lagt sig i mitten av december och legat kvar till mars eller början av april beroende på takets och solcellsanläggningens utformning.”

Både Tony och Alexander poängterar att takets utformning kan ha en stor betydelse för hur länge snö ligger kvar. “Med snörasskydd [som gör att snön har svårare att glida av taket] är vi nog inne i slutet av mars innan snön är borta”, exemplifierar Tony.

En annan aspekt som RISE-ingenjörerna har utvärderat är huruvida snö kan påverka produktionen positivt. Jämfört med vanlig barmark reflekterar snö ljus bättre, vilket — givet att panelerna är snöfria — gör att mer ljus träffar solpanelerna. Enligt Alexander och hans kollegor rör det sig dock om marginella vinster för vanliga tak, ett tak med 30 graders lutning kan max förvänta sig någon procent i ytterligare produktion. För paneler som monteras helt vertikalt kan produktionsökningen vara uppåt 5-6%.

Bör man skotta bort snön från solpanelerna?

En vanlig fundering är huruvida man bör skotta bort snö från solpanelerna för att på sätt få ut mer av sin solcellsanläggning. Vi ställer samma fråga till både Tony Arnqvist och Alexander Granlund och får från båda svaret att riskerna förmodligen är större än fördelarna. Dels för att solelproduktionen är så pass låg under den snörika delen av året, och dels på grund av risken att skada panelerna.

Däremot kan hänsyn till snöskottning vara en viktig faktor när man installerar solpaneler på nordliga breddgrader. “De flesta är någon gång under året uppe och skottar sitt tak [av hänsyn till takets bärighet]. Man behöver tänka till så man kommer åt taket även på vintern. Det kan till exempel handla om att man lämnar en bit av taket fritt från solpaneler, sätter dit en gångbrygga eller infästning för en sele. Och när man väl skottar är vår rekommendation att man inte skottar ända ner så man riskerar att repa glaset på panelerna”, berättar Tony.

Hur gör ni själva på vintern då, tar ni ledigt från solcellsinstallationer när snön kommer?

“Som företag måste vi montera året om, man har ju sina omkostnader. I fjol damp det ner otroligt mycket snö under ett par veckor. Då övergick vi till snöskottning. De allra flesta takläggare här skottar snö några veckor per år. Trots att vi ligger där vi ligger finns det en del stora platta tak som ska snöröjas!”

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!