Några SMA-växelriktare på väggen
  1. Guider inför ett solcellsköp
  2. Optimerare
  3. Växelriktare

Så väljer du en bra växelriktare

29 maj 2018 (uppdaterad 1 november 2021)

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

När man köper en solcellsanläggning ligger mycket av fokus, med all rätt, på att utvärdera och välja solpaneler. Här går vi igenom vad som är bra att tänka på när man utvärderar en annan viktig del av anläggningen: växelriktaren.

En växelriktare, eller engelskans inverter, har som huvuduppgift att omvandla likströmmen som solcellerna producerar till växelström som används i huset. Växelriktaren är, efter solpanelerna, den näst dyraste materialkostnaden i ett solcellssystem. Det är även den komponent som i regel behöver bytas först, samt står för den högsta underhållskostnaden under solcellsanläggningens livslängd.

Valet av växelriktare är med det sagt ett av de viktigaste för att du ska kunna ha en bekymmersfri tillvaro som solelproducent. Nedan går vi igenom de frågor som kan uppstå vid valet av växelriktare.

Typer av växelriktare

För det första finns det några olika typer av växelriktare. De som framförallt förekommer i villainstallationer är:

  • Strängväxelriktare. “Strängväxelriktare” kommer ifrån att man i en vanlig solcellsanläggning ansluter solpaneler i seriekopplade “strängar”. Växelriktare kommer i många olika storlekar och det räcker vanligtvis med en per anläggning. Några vanliga tillverkare av växelriktare är Fronius, SMA, Ferroamp, Kostal, Sungrow, Huawei och Goodwe.
  • Växelriktare med optimerare. Även om växelriktare med optimerare i strikt mening också är strängväxelriktare finns en viktig skillnad: utöver växelriktaren sätter man även s.k. optimerare på solpanelerna med syfte att maximera dess elproduktionen och göra dem mindre beroende av produktionen i övriga paneler. Det är t.ex. en fördel om vissa paneler är skuggade eller om man har ett tak med flera olika vinklar och väderstreck. Det finns dels fabrikat såsom SolarEdge där man köper optimerare och växelriktaren från samma fabrikat, och som kräver att man sätter optimerare på varje eller varannan panel. Ett alternativ är optimerare från en fristående tillverkare som funkar med valfri växelriktare och där man ofta kan välja att sätta optimerare på vissa paneler. Här kan du läsa mer om för- och nackdelar med optimerare.
  • Hybridväxelriktare. En växelriktare som är batteriförberedd kallas hybridväxelriktare (i övrigt fungerar den som en vanlig strängväxelriktare med eller utan optimerare). Dessa kan antingen installeras i samband med en batteriinstallation, eller i förebyggande syfte om man tror sig vilja köpa batterier senare. Det finns hybridväxelriktare med olika funktionalitet, vissa har t.ex. även stöd för ödrift vilket innebär en möjlighet att strömförsörja huset vid strömavbrott. De flesta tillverkare av växelriktare erbjuder även hybridväxelriktare, och i regel kostar de några tusenlappar extra. Här kan du läsa mer om batterier och ekonomin i att lagra solel.

I allmänhet ska växelriktare som installeras i Sverige vara CE-märkta och uppfylla svenska elnätstandarder, vilket i regel är fallet om man köper från en svensk installatör eller grossist. Vi kan även tipsa om Energiföretagens “Rikta rätt”-lista där man kan få en indikation om modellen är godkänd.

Växelriktare har som sagt kortare livslängd än andra komponenter i ett solcellssystem vilket innebär att de flesta får byta växelriktaren en gång under anläggningens livslängd. Kostnaden för en växelriktare på 5 kW ligger på runt 15 000 - 20 000 kr och på 20 000 - 25 000 kr för en modell på 8 kW. Garantitiderna ligger normalt sett mellan 5 och 12 år, medan livslängden oftast hamnar mellan 10 och 20 år. Många tillverkare har även möjlighet att förlänga garantin mot en avgift.

Verkningsgraden för en växelriktare — måttet för hur stor del av solelen som görs om till el som matas in i huset — är i regel över 95%. Verkningsgraden är i allmänhet inte en avgörande faktor då moderna växelriktare från etablerade fabrikat oftast har liknande verkningsgrad.

Storlek på växelriktaren

När man väljer storlek på växelriktaren är det vanligt att man underdimensionerar växelriktaren i förhållande till solcellsanläggningen. Om solpanelerna har en toppeffekt på 10 kW, och samtliga paneler är riktade åt syd, är det standard med en växelriktare på 8-9 kW — alltså en underdimensionering på mellan 10 och 20%. Om panelerna fördelas åt flera olika väderstreck kan man välja en ännu mindre växelriktare. Den korta förklaringen är att solcellerna av olika skäl väldigt sällan producerar enligt sin maximala effekt och det blir mer kostnadseffektivt att installera en mindre och billigare växelriktare. (När det väl händer att effekten ut från solpanelerna är högre än växelriktarens effekt så stryps helt enkelt elproduktionen till växelriktarens maxeffekt).

Det är även möjligt att överdimensionera en växelriktare ifall man planerar att utöka antalet paneler så småningom. Detta förutsätter dock att växelriktaren i övrigt är anpassad för framtida paneler. Det sistnämnda sker oftast genom att man lämnar en av växelriktarens s.k. MPPT:er (maximum power point tracker) ledig för framtida paneler. De flesta växelriktare har två MPPT:er.

Solelproduktion i förhållande till växelriktarens maxeffekt en junidag Exempel på solelproduktion under en solig dag i mitten av juni. I detta fall är solcellsanläggningen på 10 kW och riktad åt syd. Även om det är soligt väder kommer solcellerna inte upp i sin maximala effekt av flera skäl: solen infaller inte vinkelrätt mot panelerna, det är varmt vid panelernas yta och det sker förluster i kablage och växelriktare. Om solelproduktionen momentant hade varit högre än växelriktarens effekt hade produktionen stannat vid 8 kW.

Placering av växelriktaren

Beroende på modell och effekt kommer växelriktare i olika storlek. Oftast är de dock ungefär lika stora som en kabinväska eller en mindre resväska.

Typisk placering är på väggen i ett garage, i en källare eller — om modellen tillåter — utomhus. De flesta växelriktare kan ibland surra eller pipa så man bör undvika ställen där ett sådant ljud kan upplevas störande. Växelriktare trivs även bäst i relativt sval miljö så man bör även undvika trånga skrymslen som kan värmas upp av växelriktaren själv eller där det av andra skäl kan bli varmt.

Ytterligare en aspekt att väga in vid placering är att det finns möjlighet att ansluta växelriktaren till internet, antingen via en fast nätverkskabel eller via wifi. Även om många växelriktare har en display där man kan se både historisk och aktuell produktion från anläggningen behövs uppkoppling för att man ska kunna övervaka produktionen i datorn eller i mobilen. I regel får man även en betydligt bättre överblick och mer finkornig information om anläggningen via tillverkarens hemsida eller app.

En växelriktare monterad på en plywoodskiva tillsammans med likström- och växelströmbrytare samt en extra elmätare En växelriktare prydligt monterad på väggen. Växelriktaren är den stora vita apparaten. Till vänster sitter två likströmsbrytare, en till vardera sträng. Deras främsta syfte är att kunna bryta likströmmen mellan växelriktaren och solpanelerna vid underhåll av växelriktaren. Nere till höger sitter motsvarande brytare på växelströmsidan. Den runda svarta dosan är en elmätare som gör att man kan få en helhetsbild av sin elproduktion, elförsäljning och elförbrukning. En växelriktare ger vanligtvis annars bara information om elproduktionen från anläggningen.

Sammanfattningsvis

Valet av växelriktare är viktigt både vad gäller funktionaliteten i anläggningen och för att kunna ha en bekymmersfri tillvaro som solelproducent. Nedan tycker vi är bra att tänka på inför ett köp.

  • De tre vanligaste typerna av växelriktare är strängväxelriktare, växelriktare med optimerare och hybridväxelriktare. En vanlig strängväxelriktare är ofta det mest kostnadseffektiva valet, medan optimerare är extra lämpligt om anläggningen ska sitta på ett tak med många vinklar och lutningar eller om anläggningen är utsatt för skugga. Om du planerar att investera i batterier, nu eller i närtid, rekommenderas en batteriförberedd hybridväxelriktare.
  • Växelriktare som installeras i Sverige måste vara CE-märkta och uppfylla svenska elnätstandarder. Det löser sig ofta automatiskt om man köper växelriktaren från en svensk installatör eller grossist.
  • Det är standard att underdimensionera växelriktaren i förhållande till solpanelerna med 10-20%.
  • Växelriktare kan ibland pipa och surra och de bör placeras så de stör så lite som möjligt, exempelvis i ett garage eller källare. De bör även placeras så att de kan anslutas till internet.

Läs mer: 4 tips när du jämför solpaneler

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!