Garage med solceller, batterier och laddbox i Mellbystrand.
  1. Batterier
  2. Guider inför ett solcellsköp
  3. Solcellsstöd och avdrag

Klart med grönt avdrag för solceller, batterier och laddboxar för 2021 — detta gäller

15 december 2020 (uppdaterad 7 juni 2021)

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Det här länge tisslats och tasslats om ett “grönt rot” som ska ersätta det statliga investeringsstödet för solceller på 20% av investeringskostnaden som togs bort för privatpersoner i början av juli. Sedan Riksdagen häromveckan röstade om 2021 års budget är det äntligen klart: från och med årsskiftet kommer man kunna göra avdrag på 15% av arbets- och materialkostnaden för en solcellsanläggning och 50% på arbets- och materialkostnaden för installation av batterier eller laddbox.

(Som exempel innebär en solcellsinstallation på 150 000 kr ett avdrag på som mest 22 500 kr. Och en batteriinstallation på 80 000 kr ett avdrag på max 40 000 kr.)

Liksom rot eller rut görs avdraget direkt på fakturan. Pengarna kommer heller inte kunna ta slut såsom varit fallet med investeringsstödet. I övrigt gäller följande enligt Skatteverket:

  • Det gröna skatteavdraget är på max 50 000 kr per person och år. Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett skatteavdrag på 100 000 kr per år.
  • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget.
  • Det gröna avdraget och rut- och rotavdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut ej påverkar varandra.
  • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.
  • Det gröna avdraget gäller bara för fastigheter (och därmed solcellsanläggningar) som är anslutna till elnätet.

Vad innebär det att man får göra avdrag på “material- och arbetskostnader”?

För att reda ut vad man kan och inte kan göra avdrag för ringde vi upp Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Enligt Pia är det ”okej att göra avdrag för arbete och material där vanlig overhead och vinstkostnadspålägg ingår”. Däremot får leverantörer inte göra avdrag på t.ex. transportkostnader eller eventuella kostnader som leverantörer har för hyra av utrustning. (Lagstiftningen för det gröna avdraget utgår från lagstiftningen för rotavdraget, dvs utöver materialkostnader är det liknande kostnader som är avdragsgilla för både rot och grön rot.)

I allmänhet är dock dessa gränsdragningar inget som en köpare behöver sätta sig in i utan ansvaret ligger enligt Pia på utföraren. Pia nämner även att det finns en möjlighet att det tillsammans med branschen kan komma att tas fram en schablon på vad avdraget på totalsumman bör vara.

Uppdatering: I januari 2021 kom Skatteverket med en schablon som innebär att man kan räkna med att arbete- och materialkostnad utgör 97% av totalkostnaden. Om schablonen används innebär det att det gröna avdraget för en solcellsinstallation blir 14,55% av totalbeloppet. För batterier och laddboxar hamnar avdraget på 48,5%.

Läs mer: 3 saker att kika efter när man väljer leverantör för sin solcellsanläggning

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!