Solcellsanläggning i Järfälla
  1. Batterier
  2. Solcellsmarknadens utveckling

Nytt rekordår för solcells- och batteriutbyggnaden under 2022 — och så utvecklades priserna

24 april 2023

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Häromveckan kom Energimyndighetens statistik över solcellsutbyggnaden under 2022. Och efter ett år som präglades av de högsta elpriserna i mannaminne är det nog få som är förvånade av att det återigen blev ett rekordår.

Här plockar vi ut russinen från statistiken. Vi jämför även siffrorna med Skatteverkets statistik inom ramen för det gröna avdraget för att resonera kring hur batterimarknaden utvecklades och hur genomsnittliga priser för batterier och solceller såg ut. (Och ja, det blev även rekord i batteriköp bland svenska hushåll.)

Dubbla installationstakten under 2022

Framförallt präglades 2022 av villaägare som, för att minska effekterna av skenande elkostnader, köpte solceller som aldrig förr. Sammantaget driftsattes 55 000 solcellsanläggningar under året och där privatpersoner stod för lejonparten — enligt Energimyndigheten var 51 000 av anläggningarna inom den minsta storlekskategorin, 0-20 kW, som typiskt sett dominerats av hushåll. I antal anläggningar innebär det en ökning på över 100% jämfört med 2021 då 27 000 anläggningar installerades.

Inför publiceringen av Energimyndighetens statistik tisslades och tasslades det kring huruvida den svenska solcellsmarknaden för första gången skulle bli en “gigawatt-marknad”. I slutändan byggdes 800 MW, en ökning med runt 60% jämfört med 2021. Här ska det poängteras att Energimyndigheten — enligt Johan Harrysson som ansvarar för statistikinsamlingen — samlar in statistik över storleken på anläggningarnas elnätanslutningar. Branchstandard är annars att utgå ifrån solpanelernas samlade effekt som för en vanlig installation är ungefär 10-20% högre än storleken på elnätanslutningen.

Med utbyggnaden under 2022 togs enligt Energimyndighetens siffror den samlade solcellseffekten i det svenska elsystemet till 2 400 MW. Om vi antar att den verkliga solcellskapaciteten är 10-20% högre, och att en megawatt solceller producerar cirka 900 MWh per år, motsvarar det på årsbasis en produktion på 2,4-2,6 TWh — alternativt strax under två procent av den svenska elförbrukningen på 137 TWh.

Den svenska solcellsmarknaden har historiskt sett dominerats av installationer på villatak och på tak till kommersiella fastigheter. Under 2021 såg ett trendskifte ut att vara på gång då det installerades över 30 solcellsparker (med en storlek över 1 MW vardera). På så sätt kan nog 2022 ses lite som ett mellanår med endast 7 nya anläggningar över en megawatt. Trenden med allt fler och allt större solcellsparker lär dock fortsätta under kommande år; som fingervisning fanns det vid årsskiftet, enligt branschföreningen Svensk Solenergi, solcellsparker i kö för tillståndshantering motsvarande en årsproduktion på över 4 TWh.

Nätansluten solcellseffekt i Sverige, i MW, 2017-2022 Nätansluten solcellseffekt i MW från 2017 till 2022. Källa: Energimyndigheten

Skatteverket: Sjufaldig ökning av batterianläggningar — och så utvecklades priserna för solceller och batterier

Som privatperson kan man sedan januari 2021 göra ett så kallat grönt avdrag för köp av solceller, laddboxar och batterier. Som resultat av detta har Skatteverket statistik över hur mycket svenska hushåll investerade i respektive teknik under året.

Enligt Marcus Jakobsson, statistiker på Skatteverket, gjorde motsvarande var femte solcellsköpare — nästan 12 000 svenskar — avdrag för batterier under förra året. Det motsvarar en ökning med hela sju gånger jämfört med 2021! Totalt fanns det vid årsskiftet därmed runt 15 000 batterier hos privatpersoner om man även räknar med de runt 3 000 batterier som fanns installerade sedan tidigare. (Utöver det finns det batterier hos kommersiella aktörer som inte inkluderas av Skatteverkets statistik.)

Vad gäller priser på nyckelfärdiga solcellsanläggningar såg de ut att ha legat relativt stadigt från 2021 till 2022, trots rapporter om ökande priser på komponenter. 2022 låg enligt Marcus den genomsnittliga utbetalningen från Skatteverket på 21 900 kronor vilket kan jämföras med 21 500 kr under 2021. Med tanke på att avdraget under 2022 låg på 14,55% av totalkostnaden motsvarar det en kostnad före avdrag på strax över 150 000 kr. (Första januari 2023 höjdes det gröna avdraget för solceller till 19,4%.) Två brasklappar här är att den genomsnittliga storleken, som Skatteverket inte samlar in, kan variera något, samt att ju fler kombinerade batteri- och solcellssystem som säljs desto svårare blir det att jämföra siffrorna rakt av då vissa komponenter såsom växelriktare och delar av arbetskostnaden istället kan hamna på det högre avdraget för batterier.

Under 2022 var den genomsnittliga kostnaden för batterier 64 000 kr före grönt avdrag på 48,5%, och 33 000 kr efter. Det kan jämföras med 2021 då genomsnittskostnaden för ett batteri före avdrag låg på 62 000 kr.

Läs mer: Ekonomin i hemlagring av el? Vi har jämfört tre sätt att styra sitt batteri

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!