Foto: Fialotta Bratt
  1. Batterier
  2. Solcellsstöd och avdrag

Skatteverkets rättsliga expert om förtydligandet kring batteriavdraget

12 januari 2024 (uppdaterad 25 januari 2024)

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Den 3 januari uppdaterade Skatteverket kravlistan på deras hemsida för när en batteriinvestering är berättigad avdrag på 50% av arbets- och materialkostnaden med följande skrivning: "Om batteriet helt eller delvis används för andra ändamål än att lagra den egenproducerade elen, är kraven för rätt till skattereduktion inte uppfyllda."

Förtydligandet är det senaste budet i frågan huruvida man är berättigad avdrag om syftet med batteriet är något annat än att lagra egenproducerad el. Frågan har inte minst aktualiserats i takt med att allt fler väljer att använda sitt batteri för att erbjuda stödtjänster till Svenska kraftnät.

Vi tog kontakt med Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, för att fördjupa oss i turerna.

Bakgrunden

Bakgrunden till tvistefrågan — där Skatteverket gör en tolkning av lagstiftningen, och aktörer såsom Svensk Solenergi och stödtjänstleverantören Checkwatt gör en annan — är en batterimarknad i både snabb förändring och i snabb tillväxt. Enligt statistik från Skatteverket har man gått från att bevilja 1 600 batteriavdrag under 2021 till knappt 41 000 under 2023. I pengar motsvarar det 48 miljoner respektive 1,4 miljarder.

Parallellt har användningen av batterier förändrats. För några år sen användes lejonparten av de batterier som installerades till att öka egenanvändning av solel (dvs lagra överskottet från solcellsanläggningen för att sedan använda elen när solen går ner). Idag finns flera alternativa användningsområden som dessutom är betydligt mer lönsamma.

Läs mer: Ekonomin i hemlagring av el? Vi har jämfört tre sätt att styra sitt batteri

Enligt Pia Blank Thörnroos har tolkningsfrågan kring vilka användningsområden som berättigar skatteavdrag på batterier vuxit i takt med att branschen har vuxit.

— När fler installerar batterier innebär det att fler ställer frågor. Och den senaste tiden har vi fått otroligt mycket frågor. Då måste Skatteverket fundera om man har en laglig grund för att uttala oss, det blir en lagtolkningsfråga. Tidigare har vi gjort flera generösa tolkningar, till exempel att växelriktaren [för att kunna ansluta batteriet till solcellsanläggningen, reds. anm.] ingår. Men i det här fallet har vi inte det tolkningsutrymmet. Lagstiftningen säger att det ska vara för egenproducerad el.

Förutom skrivningen i inkomstskattelagen (kapitel 67, paragraf 38) har Pia och hennes kollegor utgått från det underlag som togs fram i samband med att batteriavdraget infördes i sin nuvarande form. Redan då påpekade branschorganisationen Power Circle och Länsstyrelsen i Norrbotten i sina remissvar att skrivningarna var för snäva och att batteriavdraget inte borde “begränsas till egenproducerad el”, varpå lagstiftaren svarade att “en utvidgning av skattereduktionen [] ryms inte inom ramen för detta lagstiftningsärende”.

— Man kan säga att Power Circle och Länsstyrelsen i Norrbotten var förutseende. Det här är ett fall där teknikutvecklingen har sprungit snabbare än lagstiftningen, resonerar Pia.

Vägen framåt

Ännu är det sista ordet förmodligen inte sagt. Enligt Pia jobbar Skatteverkets rättsavdelning med att bereda frågan, och inom ett par veckor är planen att publicera en “mer matig” beskrivning på deras hemsida. Pia påpekar att formuleringar även kan ändras.

Ett alternativt utfall är enligt Pia att frågan blir rättsligt prövad.

— Det bästa vore om en kund söker ett så kallat förhandsbesked hos Skatteverket. Då går ärendet till skatterättsnämnden som tar ett beslut. Därifrån kan man överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. När dom har beslutat blir det prejudikat, då blir det väldigt tydligt.

En annan möjlighet är att frågan får en politisk lösning.

— Främjar batterierna grön teknik? Det är ytterst en politisk fråga. Skatteverket får förhålla sig till det som finns.

Uppdatering: Den 25/1 kompletterade Skatteverket informationstexten på deras hemsida, bland annat med följande förtydligande:

Eftersom lagstiftarens avsikt är att stimulera hushållens egenproduktion av förnybar el och även underlätta för hushållen att spara den egenproducerade elen för att tillgodose det egna elbehovet vid ett annat tillfälle är det Skatteverkets uppfattning att batteriet uteslutande eller så gott som uteslutande ska användas till att lagra den egenproducerade elen för att skattereduktion för grön teknik ska kunna medges.

Ställningstagandet tillämpas på preliminära skattereduktioner som begärs för inkomståret 2024 eller senare.

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!