Illustration av en dator
  1. Elpriser
  2. Guider inför ett solcellsköp
  3. Solcellsekonomi

Det lönar sig mindre och mindre att jämföra erbjudanden för överskottsel — men detta kan vara bra att kolla upp

18 april 2023

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

De flesta villaägare med solceller på taket säljer en betydande del av den solel som produceras, inte minst dagtid under sommarhalvåret. Historiskt har många elhandelsbolag erbjudit en rejäl premium för denna “överskottsel” och incitamenten att jämföra erbjudanden har stundtals varit stora.

I den här artikeln gör vi ett nedslag kring hur elhandelsbolagens erbjudanden kring överskottsel har utvecklats de senaste åren, och vi drar slutsatsen att nyttan av att jämföra erbjudanden blir mindre och mindre. Då man som regel köper och säljer el till samma företag är det dessutom minst lika viktigt att jämföra vad man betalar för el.

Standarderbjudandet? Spotpriset plus minus några ören

För det första ska det sägas att i stort sett alla som installerar solceller då och då säljer el och för att få ersättning för överskottet — som i många fall uppgår till över hälften av årsproduktionen — behöver man ingå ett avtal med elhandelsbolag. Avtalen för överskottsel hanteras i regel separat från elen man köper in, man kan alltså till exempel ha fast ersättning på elen man köper men rörlig ersättning på elen man säljer.

För varje kWh överskottsel får man ersättning på tre sätt: ersättning från sitt elhandelsbolag för själva elen, en skattereduktion på 60 öre och ersättning från sitt elnätföretag på 5-12 öre för att man bidrar till lägre förluster i elnätet — även kallad nätnytta. Av dessa tre är just ersättningen från elhandelsbolaget det man kan påverka genom att jämföra olika företag och erbjudanden.

När solcellsmarknaden var i sin barndom fanns det gott om elhandelsbolag som erbjöd lukrativa avtal. Genom att välja rätt avtal kunde man med en normalstor solcellsanläggning tjäna tusenlappar per år. De senaste åren, i takt med att solcellsanläggningarna har blivit allt fler, har dock avtalen blivit mindre förmånliga. (Med det sagt har elpriserna skjutit i höjden de senaste 18 månaderna vilket har inneburit att den faktiska ersättningen varit högre än någonsin.)

Det i särklass vanligaste upplägget hos elhandelsbolagen är att man får en ersättning som utgår från spotpriset — alltså timpriset på el — med ett påslag eller avdrag på några ören. (Att erbjudandet kan vara spotpriset minus ett par ören har bl.a. att göra med att elhandelsbolag har så kallade balanskostnader och vissa fasta produktionskostnader till Svenska kraftnät.) Hos Göteborg Energi, ett elhandelsbolag som historiskt haft förmånliga erbjudanden för mikroproducenter, erbjöd man för några år sen en premium på 25 öre per kWh utöver spotpriset. 2021 ändrade man till en premium på 15 öre per kWh och nu ligger man enligt Victor Söderholm som jobbar med solcellserbjudandet på företaget på 5 öre per kWh.

Joel Norstedt, elhandelsansvarig på Borlänge Energi, delar bilden att avtal för mikroproducenter har blivit mer strömlinjeformade och där de flesta elhandelsbolag erbjuder spotpris.

— Det sker mycket på förbrukningssidan [för el som köps in av elkunder, reds. anm.] där man skapar nya typer av avtal. För [överskottsel] är det man ser rörlig ersättning. Sen har det varit väldigt bra betalt under 2022 för rörlig ersättning.

Tidigare har det även funnits upplägg där man kunnat “lagra el” hos sitt elhandelsbolag genom att få samma pris på den el man köper som den man säljer. Enligt Joel har dock de företag som erbjudit denna typen av avtal dragit öronen till sig på grund av den senaste tidens volatila priser.

— Sådana upplägg funkade bra när marknadspriset var jämnt över året, men sen ändrades marknadsförutsättningarna och man gick för mycket back. Vi har själva en variant på en sådan produkt, som vi kallar Solbanken [där man sparar pengarna från överskottet under sommarmånaderna som man sen får utbetalt under vintern]. Den är framförallt bra för de som vill ha en utjämnad faktura över året men man ska nog inte tänka att [man som mikroproducent] går med vinst med en sådan produkt.

Politiska beslut lär bidra till lägre ersättning för överskottsel

Historiskt sett har de elhandelsbolag som betalat bäst för överskottsel ofta haft som motkrav att i utbyte få ens så kallade ursprungsgarantier. Dessa är certifikat som tilldelas för varje producerad megawattimme och som innebär att företag kan paketera avtal och sälja vidare el som, i det här fallet, solel.

Förutsättningarna för att erbjuda en premium för överskottsel fick sig därmed en törn när regeringen i höstas beslutade om en förändring av förordningen om ursprungsgarantier. Förändringen innebär att Energimyndigheten från och med 1 januari 2024 börjar ta ut en administrativ årsavgift på 200 kr. Med administrationen som krävs och intäkter från ursprungsgarantierna på några hundralappar per år lär få mikroproducenter tycka det är värt mödan att fortsätta vara del av systemet.

Detta kan ändå vara bra att kolla upp när du väljer erbjudande

“Man borde uppmärksamma konsumenter på att rörligt och rörligt är inte samma sak”, svarar Joel när vi frågar om vad som ändå kan vara bra att titta på när man väljer erbjudande för överskottsel.

Även om spotpriset är det vanligaste upplägget kan rörligt elpris även innebära andra saker. Ett par exempel är ett rakt medelpris över en månad, eller vad som är standard när elhandelsbolag säljer el: ett månadsmedelpris med påslag för en “profilkostnad” som kompenserar för att elhandelsbolagets kunder i snitt använder mer el under de timmar på dygnet då elen är dyrare. (En förklaring av hur profilkostnaden fungerar finns här.)

Inför den här artikeln räknade vi på värdet av överskottselen från en solcellsanläggning på 10 kW i sydläge (och med ett överskott på runt 5000 kWh) med nämnda sätt att definiera “rörligt” elpris. Mellan 2020 och 2022 var ersättningen för överskottselen 13-16% högre med timavräknat spotpris jämfört med ett rakt månadsmedel. I kronor var dock variationerna stora; 2020 då elpriserna var låga hade man tjänat 175 kr på att ha timpris medan högprisåret 2022 hade lett till över en tusenlapp i ytterligare intäkt. Med elhandelsbolagens profilkostnader inräknade blir förtjänsten av timpris något lägre, om än troligtvis en förtjänst. (Vi skriver troligtvis då elhandelsbolagens profilkostnader skiljer sig åt, när vi räknade med dessa profilkostnader för 2022 blev förtjänsten med timpris 8%, alternativt 600 kronor.)

Avslutningsvis ska det även sägas att ersättningen för överskottsel är en del av kalkylen. I stort sett alla elhandelsbolag ställer krav på att man både ska köpa och sälja el av dem, vilket i praktiken innebär att det är minst lika viktigt att jämföra priset man betalar för el.

Läs mer: Solel är värd mer än någonsin, men hur ser prognosen för framtiden ut?

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

  1. Stig framför sina två batteripack från Sonnen

    Stig köpte batterier för att lagra solel och undvika pristoppar — så mycket har han sparat hittills

    1. Batterier
    2. Solcellsekonomi
Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!