Solceller på en gård i Småland
  1. Batterier
  2. Solcellsmarknadens utveckling
  3. Solpaneler

Priser på solpaneler dyker och verkningsgrader tickar upp — blir 2024 “köparens marknad”?

11 december 2023

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Förra året vid den här tiden gick den svenska solcellsmarknaden på högvarv. Efterfrågan på solceller hade exploderat i kölvattnet av de rekordhöga elpriserna och marknaden präglades av stigande priser och omfattande leveransutmaningar.

Såhär 12 månader senare råder det annat ljud i skällan. För att ta tempen på solcellsmarknaden inför 2024 hörde vi traditionsenligt av oss till Tim Ljunggren, teknikchef på solcellsgrossisten Senergia.

Priser på solpaneler de lägsta någonsin

De senaste två åren när vi tillsammans med Tim Ljunggren stämt av läget på solcellsmarknaden har samtalen präglats av öppna hav-liknelser. Inför 2022 sa han att det handlade om att “klamra sig fast vid relingen och hålla kursen”. Året efter, när efterfrågan skjutit i höjden till följd av energikrisen och grossister såväl som installatörer gjorde allt för att få tag i material, beskrev han läget som orkan, snarare än storm — och det gällde att “klamra sig fast hårdare än någonsin”. Med helt andra tongångar från branschen denna gång bad vi honom uppdatera liknelsen.

— Ja, i så fall skulle jag säga att vi har hissat segel och är redo att blåsa på i den här energiomställningen. Men just idag blåser det inte. Jag skulle säga att det är väldigt annorlunda jämfört med ett år sen. Helt annorlunda. Framförallt på grund av makroekonomiska effekter. Det har varit lågt elpris och höga räntor. Förra året var det precis tvärtom vid den här tiden.

När pvXchange, den tyska marknadsplatsen för solpaneler, sammanfattar läget beskriver de en dalande marknad, europeiska leverantörer och grossister med stora lager av paneler som de inte blir av med. De bedömer att priser i stort sett halverats sedan december 2022. Känns den lägesbeskrivningen igen från er horisont?

Den stämmer väldigt väl. En viktig aspekt är den överkapacitet som finns i produktionsledet. Jag var i Kina för några veckor sen och besökte Longis huvudkontor [en av världens största solcellstillverkare, reds. anm.] i Xi’an. Deras europachef höll ett seminarium där han beskrev hur tillverkarna har växlat upp under många år. Då efterfrågan inte är där och utbudet är så pass stort sänker man priserna för att få iväg sina grejer. Det blir ett race mellan tillverkarna. Europachefen gjorde en liknelse: Vad händer om en grupp barn är jagad av en tiger? Man behöver inte komma först, det gäller att inte komma sist och bli tagen av tigern, det vill säga marknadskrafterna i det här fallet. Många tillverkare förväntas gå i bankrutt på grund av att de säljer under sin produktionskostnad.

Är priser på solpaneler nere på den lägsta nivån någonsin nu?

Ja. I solcellsbranschen mäter vi i pris per watt, och när vi handlar är det eurocent per watt. Vi är inte riktigt där än men vi ser att priserna närmar sig 10 eurocent [vilket skulle innebära ungefär en halvering jämfört med den tidigare noterade lägstanivån på runt 20 eurocent per watt]. Det är extremt lågt. Varje dag hör nya tillverkare av sig till oss med mer eller mindre färdigprutade priser. Man kan vända på det och säga att den här situationen är positiv ur investerarnas perspektiv. Solceller har aldrig varit billigare.

Vet du ungefär hur mycket det kostar för tillverkarna att producera solpaneler?

Man vet inte riktigt exakt, men ungefär 14-15 eurocent per watt ut ur fabriken. Vi håller på med hållbar energi men det är inte riktigt hållbart företagande för tillfället.

Förra året när marknaden gick på högvarv hörde man rapporter från leverantörer och kunder om leveransutmaningar lite här och var i kedjan. Växelriktare var den stora grejen. Men även montagesystem och till och med vissa skruvar gjorde att kunder fick vänta månader på en installation. Hur ser det ut idag?

Det är verkligen natt och dag. Ledtiden hos leverantörerna har kortats av. Man kan gå från en accepterad offert till bokat installationsdatum på några veckor. Jämför vi leveranskedjan med bara fyra-fem månader tillbaka är det stor skillnad. Vi har grejer på hyllan, vi kan leverera i tid och det blir komplett. Vi behöver inte pussla ihop olika delar för att få ihop ordrarna. Fler har även lärt sig vad som inte får ta slut, vilka nyckelkomponenter som är kritiska för att inte installationer ska stanna upp.

Prisutvecklingen för solpaneler 2018-2023Utveckling av priser för solpaneler januari 2018 till november 2023. Priserna avser europeiska marknadspriser för solpaneler och inkluderar inte moms. Det lägre prisspannet avser mainstream-solpaneler som används i applikationer där pris är extra viktigt, såsom större solcellsparker. Det högre prisspannet avser dyrare solpaneler med hög verkningsgrad. Källa: pvXchange

Pågående generationsskifte för solpaneler

En viktig anledning till de lägre kostnaderna för solceller är den snabba ökningen av solcellers verkningsgrad. På bara sex-sju år har en standardpanel som skruvas upp på ett svenskt villatak gått från en genomsnittlig verkningsgrad på 16-17% till strax över 21%. Och lyssnar man på tongångarna från branschen är ytterligare förbättringar på gång. På årets upplaga av solcellsmässan Intersolar i München, som brukar ge en fingervisning av kommande års panelmodeller, ställde tillverkarna ut exemplar med verkningsgrader på mellan 22% och en bit över 23%.

Vi frågar Tim om vilken typ av utveckling vi kan vänta oss på tekniksidan under 2024.

— Många av tillverkarna befinner sig i ett generationsskifte från den tidigare PERC-teknologin, som den kallas. Man kan nästan likna det med teknikkriget mellan Blu-ray och HD-DVD. I ena ringhörnan har vi en gigantisk tillverkare såsom Longi, de satsar på något som kallas HPBC. Medan flera andra, ta till exempel Trina eller Tongwei, satsar på Topcon-teknologin. Det är dessa tekniker man vill fasa in. Samtidigt är de nya produkterna dyrare och man vill gärna sälja ut de stora lagrena från den tidigare generationen innan man fullt ut styr om tillverkningen.

Är de här nya teknikerna något som svenska solcellskunder redan under 2024 kommer kunna skörda frukterna av?

Ja, absolut. De svenska eller skandinaviska kunderna är traditionellt medvetna om både estetik och prestanda. Och det vet tillverkarna om. Så mycket av nymodigheterna skickar man gärna till det kapitalstarka Norden.

När jag förra året bad dig spana om 2023 års kioskvältare på panelsidan beskrev du en solpanel med en effekt på 410 Watt plus minus 5 Watt och med en verkningsgrad på 21%. Den skulle ge mest bang-for-the-back, sa du. Blev det så?

Ja, det här är fascinerande. I så fall hade jag helt rätt. Det är fortfarande den panel vi säljer bäst av. Den ligger i slutet av sin livscykel men är fortfarande en storsäljare då priset har fortsatt att sjunka. På grund av de stora lagren kommer den även att bli att räkna med under 2024. För en villakund är det trots allt inte så stor skillnad mellan en panel på 410 eller 430 watt, och kan du köpa den mindre effektiva panelen till ett lägre pris kan det fortfarande bli bättre totalekonomi än om du hade valt de allra effektivaste panelerna.

Men då kör vi en favorit-i-repris tycker jag. Vilken blir storsäljaren under 2024?

Jag tror vi kommer sälja ut de här, förra generationens-solpaneler, under det första halvåret. Marknaden och efterfrågan kommer återhämta sig andra halvåret, då tror jag mer på panelerna på 430 eller 440 watt. I verkningsgrad motsvarar det höga 22% eller låga 23%.

Vilken blir den mest effektiva panel som skruvas upp på ett villatak under 2024?

Vi har en ny leverantör, en tillverkare som heter AIKO som har en panel som kombinerar två nya tekniker. Den har inga synliga busbars [de tunna silverledarna som för ut ström från solcellerna], en del kallar den superblack. Den är verkligen kolsvart, väldigt estetisk. Den ligger på 455 watt, 23,3% i verkningsgrad.

Utveckling av solpanelers verkningsgrad 2017-2024Utveckling av solpanelers verkningsgrad 2018-2023 och med en prognos för 2024. Verkningsgrader avser vanliga, kommersiella, solpaneler på den svenska villamarknaden. Som exempel motsvarar en verkningsgrad på 22.5% en panel på 430 watt och med ett mått på 1,73 x 1,1 m.

Den stora trenden: batterier

Under 2022 ökade hembatterimarknaden sjufalt enligt statistik från Skatteverket. Runt 15 000 hembatterier installerades vilket motsvarade ungefär ett batterisystem för var fjärde solcellssystem som såldes. Ett år senare är det inget som tyder på att intresset kring batterier håller på att avta och denna gång drivs efterfrågan enligt Tim till stor del av ett relativt nytt fenomen: möjligheten att erbjuda så kallade stödtjänster till Svenska kraftnät.

— Med dagens teknik kan man koppla upp småskaliga anläggningar till att fungera som en enda stor enhet för att hjälpa till att stötta elnätet och hjälpa till att hålla balansen mellan konsumtion och produktion. Ersättningsnivån idag är 360 kr per kilowatt och månad. Ett typiskt batteri är på 10 kWh och 5 kW. 5 gånger 360 kronor blir 1800 kr i månaden. Per år: 21 000 kr. Återbetalningstider ligger på två år.

Men hur länge kan ersättningsnivåerna fortsätta vara så pass lukrativa… ?

Alla är medvetna om att det här inte kommer fortsätta i all evighet. Men från mitt perspektiv spelar det inte så stor roll, batteriet ska sitta där i 12 år och stödtjänsterna sliter väldigt lite på batteriet, man använder det i storleksordningen 4 cykler per år. Sen [om ersättningen för stödtjänster går ner] kan man hitta andra tjänster eller optimeringsmöjligheter framöver.

Hur stor andel av era solcellssystem kommer med batterier i nuläget?

Tittar vi på nykundsförsäljningen är nog hälften med batterier i nuläget, jag har inte exakta siffror. Sen kan jag nämna att vi knappt säljer vanliga strängväxelriktare längre. I princip allt är hybridväxelriktare [alltså batterier som är förberedda för batterier].

Hur mycket batterier tror du kommer säljas nästa år?

Jag kommer äta upp min hatt om inte 2024 blir batteriets år. Jag tror lätt på en fördubbling, egentligen oavsett vad vi landar på under 2023. Vad sa du att det såldes i Sverige 2022? 15 000? Jag skulle vilja säga att bara vi på Senergia säljer över 15 000 nästa år. Hela marknaden har svängt från att prata solceller till att prata batterier. Snart kan vi inte kalla det här solcellsbranschen längre.

Du var förutseende när du förra året lyfte fram ett styrsystem till ditt batterilager för att delta på Svenska kraftnäts stödtjänstemarknader som utmanare till Svensk Handels förslag för Årets julklapp. I år blev Årets julklapp ett sällskapsspel. Vad hade du velat slänga in i leken denna gång?

Årets julklapp blir ett batteri för att komplettera din solcellsanläggning. 2024 blir året då man definitivt vill ha ett sådant!

Tack för det. Och stort tack för pratstunden, Tim.

Läs mer: Vad är stödtjänster och hur kan de vara av intresse för villaägare med batterier?

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!