En installerad solcellspanel.
  1. Guider inför ett solcellsköp
  2. Växelriktare

3 sätt att få in mer solceller på sin huvudsäkring

20 maj 2020

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

En av de vanligaste frågorna vi får är olika varianter av “Hur stor solcellsanläggning får plats på min huvudsäkring?”.

Det enkla svaret utgår ifrån hur hög effekt man kan få ut från sitt säkringsabonnemang. Om man exempelvis har 16 Ampere blir det ungefärliga maximala uttaget 1,73 x 400 x 16 (Roten ur 3, 400 V, 16 A säkring) = ca 11 000 W, alternativt 11 kW.

Är detta alltså den maximala storleken på en solcellsanläggning? Nja, inte riktigt. Här kommer tre alternativ på hur man kan få in ännu mer solceller på ens huvudsäkring!

1. Underdimensionera växelriktaren

Det är egentligen inte den sammanlagda maximala kapaciteten på solpanelerna som är det som avgör huruvida huvudsäkringen kommer att belastas; det är växelriktaren. Så har man en huvudsäkring på 16 A, som alltså maximalt kan belastas med ungefär 11 kW, så kan man ha en växelriktare på 11 kW men en högre sammanlagd effekt på solpanelerna.

Det är till och med standard att underdimensionera växelriktaren i förhållande till solpanelerna. Anledningen är att solcellerna väldigt sällan producerar enligt sin maximala effekt, och genom att köpa en mindre växelriktare så blir kostnaden lägre.

Vanligt är att dimensionera växelriktaren så att den är ca 80-90% av solcellseffekten, men man kan gå ner ännu lägre utan att förlora en betydande mängd el på årsbasis. Om man stryper en solcellsanläggning som pekar åt syd till 60% av solpanelernas totala effekt så förlorar man enligt solcellskonsulten Johan Paradis faktiskt bara mellan 5-10% av årsproduktionen beroende på hur panelerna är lutade. (Och fördelar man solpaneler åt t.ex. öst och väst så förlorar man ännu mindre.)

Hur mycket man kan underdimensionera en växelriktare avgörs av fabrikörens installationsrekommendationer och garantier.

2. Dynamisk begränsning i växelriktaren

Eftersom många fastigheter har en basförbrukning av el i fastigheten — t.ex. kyl eller frys som alltid står på — så är chansen stor att elen som matas ut genom huvudsäkringen vid de flesta tillfällena inte är lika stor som den el som produceras. Har man en huvudsäkring som klarar en maximal effekt på 11 kW, men en egen förbrukning på som minst 2 kW, så borde man kunna ha en anläggning på 13 kW, väl?

Problemet är att anläggningen sannolikt kommer sitta där i över 30 år och under den tiden hinner mycket hända med ens elförbrukning, man kan t.ex. energieffektivisera eller rentav flytta. Detta innebär att elnätbolag i allmänhet inte är så pigga på att acceptera anläggningar som skulle kunna överbelasta huvudsäkringen.

Det finns dock ett sätt att komma runt detta: att montera ytterligare en elmätare som mäter hur mycket el som går igenom huvudsäkringen, och på så sätt dynamiskt begränsa effekten ut ur växelriktaren. Om man producerar så mycket solel att huvudsäkringens maximala uttag överskrids så kapas alltså produktionen i växelriktaren.

(På motsvarande sätt skulle man kunna använda batteri för att agera “effektvakt”. Istället för att begränsa effekten i växelriktaren ser man till att det finns utrymme i ett batteri, och när elproduktionen är hög så lagras en del av överskottet i batteriet.)

Detta är en lösning där elnätbolaget kan ha olika direktiv så om du planerar för dynamisk effektbegränsning så rekommenderas det att höra med dem först!

3. Separata säkringar för produktion och konsumtion

Man kan faktiskt ha olika huvudsäkringar på sin inköpta el och på sin utmatade överskottsel, där solcellerna sitter. Har man 16 A på det ingående abonnemanget, kan man alltså t.ex. ha 25 A på utmatningen. Detta kräver dock en extra elinstallation, och i vissa fall en anslutningsavgift hos elnätbolaget (men ingen ytterligare månads- eller årskostnad). Detta gäller för elnätanslutningar upp till 63 A.

Denna åtgärd är enligt Thomas Pettersson, ansvarig för anslutningar av solcellsanläggningar på E.ON, vanligast i de fall man har relativt stora tak men med förhållandevis små huvudsäkringar, t.ex. i vissa lantbruksfastigheter.

Även för denna åtgärd kan dock elnätbolag ha olika riktlinjer.

Take away

Vill man få in i storleksordningen 10-25% ytterligare solcellseffekt på en huvudsäkring är den vanligaste och enklaste lösningen att underdimensionera växelriktaren i förhållande till panelernas effekt.

Om man har ett stort tak i förhållande till sin huvudsäkring (ex lantbruk med stora tak) eller en kommersiell fastighet med hög basförbrukning av el under dagtid så är separata abonnemang för produktion och konsumtion respektive dynamisk effektbegränsning båda bra lösningar som inte behöver innebära stora merkostnader. För båda dessa alternativ bör man dock höra med sitt elnätbolag innan man går vidare.

Läs mer: Vad händer om man producerar mer solel än vad man gör av med på årsbasis?

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!