Två solcellstäckta tak utanför Jönköping.
  1. Elpriser
  2. Guider inför ett solcellsköp
  3. Solcellsekonomi

Vad händer om man producerar mer solel än vad man gör av med?

22 oktober 2019 (uppdaterad 25 augusti 2022)

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Denna text har uppdaterats sedan den 1 juli 2022 då möjligheten för elnätbolag att debitera en extra inmatningsavgift för de solcellsägare som på årsbasis producerar mer el än vad de gör av med togs bort.

En av de allra vanligaste frågorna som dyker upp inför en solcellssatsning är “Hur mycket borde man installera?”. Om man googlar runt eller pratar med solcellsleverantörer är en av de vanligaste rekommendationerna att inte sätta upp ett för stort solcellssystem, och närmare bestämt ett solcellssystem som inte producerar mer än vad man gör av med i hushållet på ett år.

Men hur illa är det egentligen att producera mer el än vad man gör av med? Här går vi igenom de ekonomiska aspekterna och hur det funkar i praktiken om man ändå har plats på taket och vill producera lite extra el!

Skattereduktionen

Som solcellsägare (med en huvudsäkring på som mest 100 A) har man rätt till skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el. Skattereduktionen är den viktigaste förklaringen till att det oftast blir bäst ekonomi i en anläggning där man har lägre solelproduktion än förbrukning.

Ett hushåll som producerar mer än vad det gör av med får bara skattereduktion på såld el motsvarande mängden el som köps in. Dvs om man “överproducerar” blir den andel el som överskrider årsförbrukningen värd 60 öre mindre. Om man bara producerar något över sin elförbrukning så får detta alltså bara en marginell påverkan på ekonomin då man som sagt ändå får skattereduktion för resten av produktionen. (Att sen skattereduktionen inte är tidsbestämd av politikerna och därmed ingen garanti under anläggningens livslängd, är en annan historia.)

Rent praktiskt får man skattereduktionen först efterföljande år i samband med deklarationen där den ska stå förtryckt på deklarationsblanketten. Den syns alltså inte på fakturan från sitt elnätföretag.

Avgifter hos elnätsföretaget

Som mindre producent av solel har man ett flertal rättigheter gentemot sitt elnätsföretag. Ett hushåll med en huvudsäkring om högst 63 A och med en maximal solcellseffekt om 43,5 kilowatt behöver inte betala någon avgift för inmatningen av el. Detta gäller i stort sett alla privatpersoner då villaanläggningar vanligtvis är betydligt mindre än så. (En anläggning på 43,5 kilowatt motsvarar en yta på över 200 m2.)

Tidigare kunde elnätföretag debitera en extra inmatningsavgift för de som på årsbasis producerade mer än vad de förbrukade. Den 1 juli 2022 togs dock denna begränsning bort efter ett beslut i riksdagen.

Erbjudanden hos elhandelsbolaget för såld el

Slutligen, beroende på om man producerar mer el än vad man använder på ett år, kan erbjudanden även skilja sig hos de som man säljer den faktiska elen till: elhandelsbolagen.

För det första ska det sägas att det blir mindre och mindre skillnader mellan vad elhandelsbolagen erbjuder för överskottselen. I dagsläget erbjuder de allra flesta elhandelsbolag marknadspriset för el - det så kallade spotpriset - med ett avdrag eller påslag på några ören per kWh. (För några år sedan - i solcellsmarknadens barndom - lönade det sig ofta att jämföra priserna hos många elbolag då vissa hade en premium utöver spotpriset på flera tiotalsören till uppåt en krona per kWh.)

Elhandelsbolag kan även ha olika prisnivåer beroende på hur stort överskottet är. Vissa erbjuder enbart en premium om man är nettokonsument av el, och vissa har maxnivåer på hur stort överskottet får vara för att man ska kunna ta del av det mer fördelaktiga priset. I vissa fall gäller de fördelaktiga priserna enbart om man i utbyte överför sina så kallade ursprungsgarantier till elhandelsföretaget.

Läs mer: Vilka regler gäller för mikroproducenter?

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!