Thomas Pettersson från E.ON Energidistribution.
  1. Guider inför ett solcellsköp
  2. Installation av solceller

Om att få sin solcellsanläggning uppkopplad till elnätet, med Thomas Pettersson från E.ON

28 maj 2020

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

I princip alla som skaffar egna solceller går igenom processen att få sin anläggning uppkopplad till elnätet för att på så sätt kunna mata ut och sälja el när man har ett överskott.

Vi ringde upp Thomas Pettersson, ansvarig för solcellsanslutningar hos elnätägaren E.ON Energidistribution, för ett samtal om processen att koppla upp sig till elnätet, varför nätägarnas riktlinjer ser olika ut — och hur E.ON har gått ifrån att koppla upp 150 till 5 000 solcellsanläggningar på sitt nät årligen. (Det motsvarar ungefär 25% av solcellsanläggningarna som installerades i Sverige förra året.)

På åtta år — under tiden du jobbat på E.ON — har ni gått ifrån att koppla upp 150 till numera nästan 5000 solcellsanläggningar per år. Har det löpt smärtfritt?

Både och. Vi har gått ifrån en verksamhet där vi haft två personer som gjort det här till en verksamhet där många fler har kompetensen. Ja, faktiskt från att knappt synas i statistiken till att vara en stor del av alla våra anslutningsärenden inom lokalnäten. Sen har det varit en hel del förväntningar att det ska gå fortare än vad det gör [att koppla upp en ny anläggning till elnätet genom att uppdatera mätaren]. Har man som kund fått upp en anläggning på taket så är förväntningarna att det sker nu nu. Det förstår jag.

Så hur lång tid tar det i dagsläget? Man hör då och då om fall där det tar flera månader...

Man kan generellt säga att det tar i snitt 3 månader från och med att vi fått en föranmälan från elektrikern. Detta inkluderar även de fall som kräver nätförstärkningar. Om vi exkluderar de fallen så kan det gå snabbare, ca 3-5 veckor. Vi tar emot föranmälan, vi granskar, och gör en analys på om elnätet klarar av anläggningen — vilket oftast är fallet. Vi skickar sen ett installationsmedgivande till elinstallatören och en bekräftelse med en länk till kunden där de kan följa ärendet. Sen när installationen är gjord ska installatören skicka en färdiganmälan. För- och färdiganmälan styr inte vi över utan det är ett ansvar som kundens elektrikern har. Där handlar det om att alla i kedjan gör sin del. Om man till exempel skickar in föranmälan när panelerna sitter uppe på taket, då förstår jag att 3-5 veckor känns som en lång tid.

Som leverantör, hur tidigt kan man skicka in en föranmälan?

Det händer att vi får in föranmälningar innan dess att kunden valt leverantör av anläggningen. Exempelvis har det förekommit att vi har fått tre föranmälningar för samma kund, ha ha. Det blir dock ett merjobb för oss. Vi rekommenderar därför att föranmälan skickas in när man har en signerad offert, men innan montaget är påbörjat.

För ett tag sedan hörde man om fall där mätare tagit slut och att det därför kunde ta lång tid. Har ni varit med om det?

Jag känner inte till att vi fått stanna upp på grund av utrustningsbrist. Sen kan det naturligtvis bero på hur företaget ser på lagerhållning. Vi lever i ett samhälle som helst inte ska ha lager idag, vilket kan vara ett problem.

Om man bor i en villa uppkopplad till ert elnät, vill skaffa solceller, och hör av sig till er, får man alltid ja?

Vi har så kallad anslutningsplikt och får inte säga nej till en kund som vill ansluta sig. Däremot känner jag till ett fall där vi sagt nej, men det berodde på att kunden köpt utrustning i ett annat land, och där växelriktaren inte uppfyllde våra svenska krav. Sen köpte han en ny växelriktare som uppfyllde kraven och då var allt var frid och fröjd. Vi sa inte nej till anslutningen i sig utan till utrustningen.

Så ni har aldrig sagt nej på grund av att elnätet är för svagt?

Det händer några gånger om året att kunder ansökt om anslutningar där elnätet behöver förstärkas för att vi ska kunna ansluta anläggningen, men då meddelar vi kunden det eftersom det då kan ta längre tid. Det ska dock sägas att det händer väldigt sällan i tätbebyggda områden. Det har framförallt varit ute på landsbygden.

En elmätare som mäter både inköpt el och utmatad el på elnätet När man installerar en solcellsanläggning så behöver elnätägaren byta ut elmätaren så att den både mäter den el som köps in och som levereras ut på elnätet när man har ett överskott.

Hela solcellsbranschen pratar kWp när de säljer och marknadsför solcellsanläggningar — det vill säga den totala effekten på solpanelerna. Medan ni som elnätbolag framförallt är intresserade av vad man kan peta in på elnätet. Beroende på hur anläggningen är utformad tekniskt så kan storleken det innebär vara lite olika. Har ni landat i hur mycket solceller man får sätta på en huvudsäkring?

I grund och botten kan man säga att det är kundens ansvar vad som händer efter mätaren. Men vi som nätägare vill inte bidra till en anläggning som inte är bra. Och att bygga en anläggning som kontinuerligt överbelastar säkringarna är inte en bra anläggning. Därför anser vi på E.ON att den inmatade effekten till elnätet inte bör vara större än den mätarsäkringen man har.

… som oftast är samma sak som storleken på växelriktaren. Men har man en förbrukning i fastigheten samtidigt så är effekten ut från växelriktaren inte samma sak som vad som matas ut genom huvudsäkringen?

Precis, man kan även installera så kallad dynamisk effektreglering. Då installerar man ytterligare en elmätare som mäter hur mycket som passerar säkringen. Om man t.ex. har 16 A och kan mata ut 11,3 kW, och vid något tillfälle matar ut mer än så, så drar växelriktaren automatiskt ner produktionen. Vissa argumenterar för att de inte behöver en sådan effektreglering för att de alltid har en grundkonsumtion i fastigheten. Men från vårt perspektiv så ska anläggningen sitta där i 30 år, och det ska funka över tid, även om elförbrukningen i fastigheten förändras. Ett ytterligare alternativ är att ha olika säkringsgrupper för förbrukning och produktion, och man kan på så sätt ha en lägre mätarsäkring för sin konsumtion men en högre säkring för sin produktion. Det är relativt ovanligt för villakunden, men kanske lite vanligare för lantbruket med stora takytor och plats för en större solcellsanläggning. Då kan det vara en bra lösning som man kan diskutera med sin elektriker och elnätägare.

Läs mer: 3 sätt att få in mer solceller på sin huvudsäkring

Man gör lite olika bedömningar hos de olika nätbolagen kring detta. Får du med dig de övriga nätägarna på de här definitionerna?

I dagsläget är min känsla att det är ganska olika. Vi har ännu inte landat i en branschgemensam definition. Förhoppningen är Svensk Solenergi [branschorganisationen] ska hålla samman en sådan diskussion och sätta ihop ett dokument som vi elnät- och installatörsföretag kan enas kring.

Det finns även andra skillnader mellan elnätbolag kring vilka krav som ställs på själva anläggningen. Till exempel huruvida man måste placera en brytare så man kan bryta strömmen till solcellsanläggningen utomhus. Det har även förekommit fall där växelriktare godkänts i vissa elnätområden men inte andra. Varför är det så?

Vi har samma lagar, föreskrifter och standarder att utgå ifrån, men vi tolkar dem något olika. Och ingen tjänar på att man gör olika. Men [att standardisera tolkningen] det är ett omfattande uppdrag där man behöver få med elnätägarna i diskussionen. Jag tror det är jätteviktigt att diskussionen lyfts, det kommer hjälpa alla.

Ja, det tror jag också. Tack Thomas för att du tog dig tid!

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!