Vilket elbolag betalar bäst för solelen?

Uppdaterat den 18 april 2023

De flesta elbolag erbjuder sig att köpa överskottsel från solcellsägare men skillnaderna är vanligtvis små. Det vanliga är att elbolagen erbjuder att betala marknadspriset för el — det så kallade spotpriset — med ett avdrag eller påslag på några ören per kWh. (För några år sedan, i solcellsmarknadens barndom, var skillnaderna mellan elbolagen betydligt större och vissa hade en premium utöver spotpriset på flera tiotals ören till uppåt en krona per kWh.) Hur marknadsvärdet på el har utvecklats över tid kan du läsa mer om här.

Det ska även påpekas att i stort sett alla elbolag som köper överskottsel ställer krav på att man även ska köpa el av dem. Så när man jämför elbolag att sälja sitt överskott till är det viktigt att även jämföra vad man betalar för el. För de allra flesta är till och med priset man betalar för el viktigare med tanke på att man även betalar moms på den el man köper in och dessutom är det vanligt att man totalt sett köper mer el än vad man säljer.

Läs mer: Det lönar sig mindre och mindre att jämföra erbjudanden för överskottsel — men detta kan vara bra att kolla upp

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer