Vad är återbetalningstiden för solceller?

Uppdaterat den 7 augusti 2023

Det är ett flertal aspekter som avgör hur lång tid det tar att betala av en solcellsanläggning: kostnaden för solcellsanläggningen, besparingar från lägre elkostnader, intäkter för såld överskottsel, och underhållskostnader. Det är huvudanledningen till att vi utformat en kalkyl där du på ett enkelt sätt kan räkna fram ekonomin för en solcellsanläggning med dina förutsättningar.

En mycket grov kalkyl kan dock se ut enligt följande: en 10 kW:s solcellsanläggning kostar ungefär 160 000 kr före avdrag. Med det gröna avdraget på 19,4% innebär det en slutkostnad på 129 000 kr. I sydläge producerar en sådan anläggning ungefär 9500 kWh per år, vilket leder till besparingar i storleksordningen 11 000 kr per år, fördelat på lägre elkostnader och intäkter genom försäljning av överskottsel. I detta fall innebär solcellerna en ren besparing efter 11-12 år. Större system har i regel kortare återbetalningstid.

(Kalkylen ovan tar inte de senaste två årens ovanligt höga elpriser i beaktande. För ett resonemang om hur olika nivåer på elpris påverkar återbetalningstiden i solceller kan du läsa mer här.)

Läs mer: Så mycket sparar du på elräkningen med solceller — en genomgång

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer