En bostadsrättsförening på Söder i Stockholm med flera solcellsanläggningar
  1. Solcellsmarknadens utveckling

Nästan 19 000 nya solcellsanläggningar i Sverige under 2019

1 april 2020

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Då var den här, den årliga statistiken över den svenska solcellsutbyggnaden, och därmed tillfället med stort t att skörda frukterna av förra årets arbete i solcellsbranschen.

Och fort går det! Under 2019 installerades nästan 19 000 solcellsanläggningar i Sverige, vilket var en rejäl ökning jämfört med 2018 då det installerades 10 000 anläggningar. I både antal solcellsanläggningar och i effekt var ökningen ca 70% jämfört med 2018.

Men i vilken kommun går utvecklingen snabbast? Vilka typer av kunder driver utvecklingen? Och kan det till och med vara så att siffrorna är i underkant? Tillsammans med Jeffrey Berard, ansvarig för datainsamlingen hos Energimyndigheten, dök vi ner i statistiken!

Villaägare driver utvecklingen

Precis som tidigare år var trenden tydlig: det är de svenska småhusägarna som driver utbyggnaden, åtminstone till antalet anläggningar. Runt 16 000 av de anläggningar som installerades under året var enligt Energimyndigheten inom kategorin 0-20 kW (en typisk villainstallation är på 10 kW, dvs ca 30 paneler). Och av Sveriges 44 000 solcellsanläggningar sitter nästan 38 000 av dem på mindre hus!

För första gången sedan Energimyndigheten 2016 började ansvara för statistiken var det inte bara flest anläggningar i den här kategorin; de mindre anläggningarna stod även för den sammantaget största installerade kapaciteten.

Den näst största kategorin var anläggningar mellan 20-1000 kW, och där lejonparten, enligt Jeffrey Berard, bestod av anläggningar mindre än 255 kW. (För anläggningar större än 255 kW behöver man nämligen betala elskatt, även för el som används på samma ställe som den produceras.)

Trots att det har haglat nyheter på sistone om nya, allt större, solcellsparker utgör de än så länge en liten del av vad som byggs.

Solcellsutbyggnation från 2016 till 2018, i MW Sveriges solcellseffekt har vuxit med över 60% fyra år i rad. Med de 287 MW som sattes upp under 2019 hamnade den installerade kapaciteten på totalt 698 MW vid årsskiftet.

Gotland, Herrljunga och Kungsbacka utmärker sig

De kommuner med mest solceller i Sverige finns, föga förvånande, i storstadsregionerna. De kommuner med allra flest anläggningar är Uppsala och Göteborg med 1186 respektive 1109 stycken. Mest installerad effekt finns i Göteborg, som är den enda kommunen över 20 MW! (Och, ja, solcells-meckat Göteborg var även den kommun där det byggdes mest under 2019.)

Av de mindre kommunerna är det utöver Sjöbo — där Sveriges största solcellspark byggdes 2019 — ett par som enligt Jeffrey utmärker sig. “Det var intressant att ta del av statistiken från Herrljunga och Gnosjö. De har båda installerat över 1 MW under 2019!”

Ytterligare ett par kommuner med relativt små befolkningar som sticker ut är Gotland och Kungsbacka. De är båda bland topp fem vad gäller antal installerade system: 835 respektive 731 anläggningar. I Gotland finns det t.ex. en solcellsanläggning per 70 invånare och i Kungsbacka är siffran 1 på 110.

Glädjande nog finns det snart inte en enda svensk kommun utan solceller. Under 2019 var det tre kommuner som fick sina första solcellsanläggningar: Malå, Lycksele, Överkalix. Och när 2020 började var det bara Dorotea (heja!) kvar som ännu inte fått sin första anläggning.

Underskattas utvecklingen?

Slutligen några ord om själva datainsamlingen. Statistiken baseras på uppgifter som elnätbolagen rapporterar in till Energimyndigheten. Enligt Jeffrey rör det sig i regel om de uppgifter som elnätbolagen fått in i samband med de efteranmälningar som sker när en anläggning har installerats.

Jämfört med de siffror som man brukar prata om i solcellssammanhang — den sammanlagda effekten på solpanelerna, eller den s.k. “DC-effekten” — är elnätföretagen intresserade av kapaciteten på växelriktaren. Det är nämligen växelriktarens “AC-effekt” som avgör hur mycket el som en solcellsanläggning som mest kan mata mata ut på elnätet.

Eftersom det är praxis att underdimensionera växelriktaren i förhållande till solpanelerna innebär det att statistiken troligen visar lägre siffror än vad som faktiskt finns utbyggt.

Jeffrey nämner två exempel som åskådliggör skillnaden: “Ta parken i Säve i Göteborg, till exempel, hos oss har den en effekt på 5 MW jämfört med 5,5 MW som kommunicerades i media. Parken i Sjöbo är egentligen åtta separata anläggningar med en total kapacitet på 4,8 MW. Den kommunicerades som en park på 5,8 MW”.

Bidraget till elsystemet

Så till frågan: hur mycket bidrar solceller till det svenska elsystemet i dagsläget?

Baserat på statistiken över hur mycket solceller det fanns vid årsskiftet, 698 MW, och med antagandet att varje kW producerar 900 kWh per år, motsvarar det en årsproduktion på 0,63 TWh per år — dvs 0,45% av Sveriges elförbrukning på 140 TWh.

Om den verkliga siffran är 10-20% högre, och att det dessutom gått tre månader sen statistiken samlades in, är vi på god väg mot 1%!

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!