Vad är ursprungsgarantier och elcertifikat?

Uppdaterat den 8 december 2022

För varje MWh (1000 kWh) solel som produceras har man som solelproducent rätt till både en ursprungsgaranti och ett elcertifikat.

Ursprungsgarantier utfärdas av staten och är ett sätt att bokföra varifrån el kommer ifrån. Syftet är att elbolag — och även slutkunder — som köper el ska veta vilket produktionsslag elen kommer ifrån. Historiskt har de elbolag som betalat bäst för överskottsel ofta haft som motkrav att i utbyte få ens ursprungsgarantier. Från och med 1 januari 2024 inför Energimyndigheten dock en administrativ årsavgift på 200 kr för att samla ursprungsgarantier, vilket minskar incitamenten för villaägare med solceller att ansluta sig till systemet. Energimyndigheten har även lagt upp en text här om hur man avslutar sitt konto hos dem.

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd med syfte att gynna de som producerar förnybar el. Historiskt har värdet på elcertifikaten legat på runt 20 öre per kWh, men i dagsläget är värdet nere på under 1 öre per kWh, och priser lär inte gå upp framöver. Under 2021 infördes även här en avgift på 200 kr per år för att ha ett elcertifikatkonto vilket innebär att det i praktiken är ointressant för mikroproducenter att samla elcertifikat.