Regeringen föreslår att skjuta till 800 miljoner till solcellsstödet — så långt räcker det - Solcellskollen
Riksdagshuset

Regeringen föreslår att skjuta till 800 miljoner till solcellsstödet — så långt räcker det

Igår kväll kom glada nyheter för de som väntar på besked om solcellsstödet: i höständringsbudgeten föreslår Regeringen att skjuta till ytterligare 500 miljoner till budgeten för solcellsstödet 2019. För 2020 föreslår man att öka budgeten för solcellsstödet med 300 miljoner, till totalt 835 miljoner. För att respektive budget ska träda i kraft behöver de dock, var för sig, röstas igenom i Riksdagen.

Enligt Christopher Frisk, handläggare på Energimyndigheten, är det totala sökbeloppet (dvs ansökningar som ännu ej är beviljade) i nuläget 1,2 miljarder kronor. Det finns dock drygt 450 miljoner kvar av årets anslag som länsstyrelserna ej har hunnit att arbeta upp. Underskottet, om man bortser från de aviserade pengarna, är därmed knappt 750 miljoner.

Om respektive budget röstas igenom så innebär det alltså att det under 2019 och 2020 kommer att finnas pengar till alla de som sökt hittills, samt ytterligare ca 550 miljoner för framtida ansökningar (om man räknar med att en del av pengarna används för att täcka administrativa kostnader hos länsstyrelserna). I praktiken kan dock pengarna räcka längre då alla som ansöker inte nödvändigtvis går vidare med sina projekt.

Enligt Christopher arbetar länsstyrelserna i nuläget med att bevilja ansökningar som kom in under hösten 2018. Exakt var de befinner sig i kön skiljer sig dock mellan länen.

Om du ännu inte ansökt om stödet på 20% av investeringskostnaden så har vi tagit fram en guide om hur man kan gå tillväga för att ansöka.

Av Erik Wallnér

wallner@solcellskollen.se

Publicerad September 12, 2019

Följ gärna vårt nyhetsbrev för att en gång i månaden ta del av nya blogginlägg och andra nyheter från solcellsvärlden!

Relaterade inlägg

  1. Ansökningsstopp för investeringsstödet för solceller den 7 juli

  2. Investeringsstödet för solceller sänks till 20% — vi går igenom vad som gäller

  3. Osäker framtid för investeringsstödet, vi tog reda på vad som gäller!

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!