Riksdagshuset en solig dag
  1. Solcellsstöd och avdrag

Regeringens besked: villaägare som 2020 blev utan stöd för sina solcellsköp ska kompenseras

21 september 2021

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

I förra veckan kom regeringen med glädjande besked för de villaägare som 2020 blev utan investeringsstöd för sina solcellsköp, trots att de ansökt om stödet före ansökningsstoppet den 7 juli. De ska nu kompenseras.

Men först lite bakgrund. Före årsskiftet beslutade regeringen att det investeringsstöd för solceller som funnits sedan 2009 skulle ersättas av ett grönt avdrag för privatpersoner från och med 1 januari 2021. Problemet? Strax under 9000 villaägare hade redan ansökt om stödet men ännu inte fått sina ansökningar beviljade på grund av att pengarna tagit slut. De som under året gått vidare med sina projekt skulle i och med regelförändringen alltså bli utan stöd. Under våren vände regeringen i frågan och i vårbudgeten fanns ytterligare 260 miljoner kronor för att kompensera de som blivit utan stöd.

Det som återstod var att ändra förordningen för investeringsstödet så att länsstyrelsen fick juridiska möjligheter att beta av de tidigare ansökningarna. I och med regeringens nyhet har nu en lösning tagits fram och de tidigare ansökningarna ska från och med 1 december betas av. Tillsammans med Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten har vi rett ut vad nyheten innebär.

Vilka kan kompenseras?

Enligt Andreas innebär nyheten att Länsstyrelsen ska gå igenom ansökningarna från de 8900 privatpersoner som ansökte om stödet fram till ansökningsstoppet den 7 juli 2020 och inte tidigare fått stöd beviljat. För att kunna få pengar behöver man även ha påbörjat installationen senast den 31 december 2020 (och slutfört senast den 30 juni 2021). Har man inte installerat solceller ännu, alternativt påbörjat installationen efter årsskiftet, hänvisas man till det gröna avdraget på 15% av material- och arbetskostnaden.

Räcker pengarna till alla?

Ja. Enligt Andreas finns det nu pengar för samtliga av de kvarstående ansökningarna.

Hur mycket får man?

Om ansökan blir beviljad får man 20% av investeringskostnaden, det vill säga samma nivå som stödet låg på före årsskiftet.

Vad gäller om man redan tagit ROT-avdrag på sitt solcellsköp?

Många som installerade solceller 2020 tog för säkerhets skull ROT-avdrag för arbetskostnaderna. Före årsskiftet kunde man göra ett avdrag på 30% av arbetskostnaden, alternativt 9% av totala kostnaden enligt en schablon från Skatteverket. De som blir beviljade investeringsstöd i efterhand kommer få behålla ROT-avdraget och utöver det bli kompenserade för övriga kostnader för material och projektering. Länsstyrelserna kommer i så fall utreda hur stor del av kostnaderna som utgörs av annat än arbete och detta kommer sedan räknas bort vid beräkningen av solcellsstödet.

Hur går man tillväga för att få pengarna?

Länsstyrelsen kommer att höra av sig till alla privatpersoner som står i kö. Man behöver alltså inte göra något fram tills dess att Länsstyrelsen tagit kontakt. Från och med 1 december kommer Länsstyrelsen att kunna bevilja ansökningar men enligt Andreas kan de börja höra av sig tidigare än så. Liksom tidigare kommer man behöva göra en begäran om utbetalning när ansökan väl är beviljad.

Relaterade inlägg

  1. Riksdagshuset

    Regeringens besked om solcellsstödet: fortsatt stopp för företag att ansöka och privatpersoner stryks ur kön

    1. Solcellsstöd och avdrag
Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!