Energimyndighetens lokaler i Eskilstuna
 1. Solcellsstöd och avdrag

Osäker framtid för investeringsstödet, vi tog reda på vad som gäller!

6 december 2018

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Sen 2009 har Sverige haft ett investeringsstöd för solceller. Under åren har installationerna ökat, och stödsatsen har trappats ner — ända fram tills årsskiftet 2017/2018 då stödet höjdes till 30%. Efter ett år av kraftig tillväxt på solcellsmarknaden, rekordmånga ansökningar, och — inte minst — ett riksdagsval, så är stödets framtid oviss. Vi ringde upp Linus Palmblad, handläggare på Energimyndigheten, för att höra mer om stödets status och framtid.

Först och främst, ni håller på att förenkla ansökningsförfarandet för investeringsstödet. Vilka förändringar kan man vänta sig?

Vi har gjort lite olika saker. Dels har vi gjort en informationsinsats där vi inom ramen för Solelportalen har sammanställt och förtydligat information om investeringsstödet. Vi håller även på att förenkla blanketterna. Där har utgångspunkten varit att ta bort allt som inte är nödvändigt. Även kravet om att man ska rapportera in sin elproduktion under tre år efter installation kommer att tas bort.

Så framöver kommer man inte behöva svara på vilken azimut anläggningen kommer ha eller huruvida den kommer att ha tvåaxlad solföljning, med andra ord… ?

Precis, inga krångliga grejer eller formuleringar. Det ska vara enkelt för alla att fylla i den. Det bidrar förhoppningsvis även till ett annat mål om att få in fler ansökningar digitalt. Med fysiska blanketter blir det mer administration för Länsstyrelserna.

Vad gäller slopat krav om att skicka in uppföljning av elproduktionen, gäller det även de som redan installerat och fått stödet?

Ja, från 1 januari träder nya föreskriften i kraft och då försvinner kravet på uppföljning för alla. Även för de som fått en utbetalning beviljad.

Men jag måste även fråga, varför gjorde man det så komplicerat att ansöka om stödet från början?

Vi har haft stödet sen 2009, eller egentligen 2005 då man kunde få investeringsstöd för att installera solceller i offentliga lokaler. 2005 innan investeringsstöden så såg marknaden ut på ett helt annat sätt. Då hade vi i stort sett koll på alla nätanslutna solcellssystem, det kanske fanns sisådär en handfull. När stödet infördes tänkte vi att det kanske skulle hända grejer på marknaden, och då såg vi en möjlighet att i och med investeringsstödet samla statistik på utvecklingen. På vad som byggdes, vilka solcellstekniker som spreds och hur mycket en solcellsanläggning producerade. Idag tar vi in den statistiken på annat sätt.

Budget och stödnivå för 2019 ännu inte fastställd

Det är i nuläget osäkert vad som händer med investeringsstödet framöver. Från flera håll, både inom solcellsbranschen och från Energimyndigheten förespråkas en successiv, stegvis, sänkning av stödsatsen (men bibehållen budget). De politiska partierna har dock olika bilder kring hur snabbt det ska ske. I övergångsregeringens budget för 2019 är budgeten för stödet bibehållen på 915 miljoner, medan både stödsats och belopp halveras i Moderaternas budgetförslag. Samtidigt fortsätter stödet att ansökas som aldrig förr. I skrivande stund finns ungefär 10 000 ansökningar — motsvarande ett belopp på ungefär 1 miljard — som ännu inte har behandlats (kvarvarande budget för 2018 är 180 miljoner kronor). Enligt Energimyndigheten bedöms budgeten för 2018 räcka till de ansökningar som kommit in fram till någonstans under juni månad. Övriga får vänta på eventuell nästkommande budget.

Är investeringsstödets framtid något det pratas mycket om runt kaffeautomaten på Energimyndigheten?

Det är det absolut. Det finns ingen budget för 2019 ännu så vi vet inte vad vi har att ta ställning till. Det ligger en miljard i sökt belopp, så det är en viktig och prioriterad fråga oavsett vilken budget som går igenom så småningom. Vi vill att stödet ska fasas ut på ett skonsamt sätt som bibehåller förtroende för tekniken och branschen. Långsiktigt ser vi en övergång till att utbyggnaden fortsätter men utan investeringsstödet. Vi har föreslagit att utfasning bör ske genom att successivt sänka stödnivån, inte budgeten. Under 2019 är vårt förslag att stödsatsen sänks till 15%.

Hur fungerar det egentligen — om man redan har ansökt och kanske till och med har installerat en anläggning, men inte fått sin ansökan beviljad ännu, vilken stödsats kan man vänta sig om nu stödsatsen skulle sjunka?

Det kommer bero på övergångsreglerna i förordningen. Övergångsreglerna har sett olika ut tidigare gånger när man sänkt stödsatsen, vissa av gångerna har det inneburit att man fått den stödsats som rådde när man skickade in ansökan, men i något fall har övergångsreglerna inneburit att man fått den stödsats som rådde vid beviljandet. Det är inte vårt beslut utan ligger på bordet hos en ny regering.

Förresten, har du egna solceller på taket?

Ja, sen i våras har jag det. Det känns superkul och fungerar jättebra. Jag har ett fint tak i söderläge som vi fyllde med 8 kW. Det var faktiskt en rätt nyttig process att själv gå igenom alla steg till en installerad anläggning när vi tittade på hur ansökningsförfarandet i stödet kunde förenklas.

Om du funderar på att installera solceller, och du ännu inte har ansökt om stödet så finns en guide här om hur du går tillväga.

Relaterade inlägg

 1. Riksdagshuset en solig dag

  Regeringens besked: villaägare som 2020 blev utan stöd för sina solcellsköp ska kompenseras

  1. Solcellsstöd och avdrag
 2. Riksdagshuset

  Regeringens besked om solcellsstödet: fortsatt stopp för företag att ansöka och privatpersoner stryks ur kön

  1. Solcellsstöd och avdrag
Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!