Kjell Hågbäck, ordförande för bostadsrättsföreningen Brf Trångsund, framför en av föreningens fastigheter
  1. Installation av solceller
  2. Solceller för BRF:er

Om när Brf Trångsund installerade solceller, och fick en glad överraskning

19 september 2019

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Kjell Hågbäck har varit verksam i styrelsen för bostadsrättsföreningen Brf Trångsund (som ligger söder om Stockholm) sedan maj 2016. “Det finns många gamla föreningar som har väl underhållna fastigheter, men trots det för mycket pengar som inte ger någon avkastning”. Och så även denna, enligt Kjells analys. Det fanns pengar på banken, men de gav ingen avkastning.

I föreningen hade det länge pratats om solceller och det fanns ett tekniskt intresse från flera håll. Således var det “ganska taggat” så fort Kjell och styrelsekollegan Michael tog upp idén på ett möte. De fick mandat att utreda en solcellsinvestering och anmälde sig till en kurs om två kvällar som arrangerades av ETC, där de hade med sitt case.

Förutsättningarna för solceller var goda. Taken var nyrenoverade. Två avlånga bostadshus innebar gott om utrymme för solpaneler. Dessutom hade de i samband med en stamrenovering för några år sen övergått till så kallad gemensamhets-el genom att slå ihop elavtalen för samtliga hushåll till ett enda. I praktiken innebar det att de kunde dimensionera solcellsanläggningen i förhållande till elförbrukningen i hela föreningen, istället för att enbart dimensionera efter den gemensamma fastighetselen (el som används i gemensamma utrymmen såsom hissar, tvättstugor, källargångar och trapphus) som annars vore fallet.

“För oss var det en mycket bra investering. Jag jobbar bland annat med att göra ekonomiska kalkyler och planer så jag vet att man kan vrida dem lite hur man vill, men i det här fallet var det en bra placering, med 5-7% i avkastning”, säger Kjell och medger att han tänkt mycket på ekonomin i solceller. “Jag var nog den enda som såg det här med solceller som ett bankkonto”, skrattar han.

I upphandlingen jämförde de tre leverantörer varav två kom ut och tittade på förutsättningarna. De tog även hjälp av en konsult som “kom in med ett helikopterperspektiv” och bland annat hjälpte till att nollställa offerterna mot varandra genom att jämföra priset per kW. Valet föll på SVEA Solar med huvudkontor i Sollentuna.

Att börja sätta sig in i husets elförbrukning, som en del av att utvärdera solceller, kan medföra oanade konsekvenser, något som Kjell och hans kollegor fick erfara. “När jag började titta i Infometrics [systemet som föreningen använder för mätning och debitering av el, reds. anm.] hittade jag två elmätare som ingen hade koll på. Det visade sig vara två mobiltelefonmaster tillhörande två olika företag som stått på taket och tickat 100 000 kWh per år, i 20 år! Vi kunde efterhandsfakturera för tio år, ungefär en miljon! Anläggningen var i princip betald innan vi börjat.”, berättar Kjell.

Sen anläggningen kom i drift den 1 juli har de 130 kilowatten på de två taken producerat 33 MWh under två månader, vilket Kjell visar upp i webbläsaren. I efterhand är han nöjd med installationen, där det enda smolket i bägaren var att det tog nästan 3 månader från att installationen var klar tills dess att nätägaren kopplade upp anläggningen (något de fick ersättning för hos företagets reklamationsavdelning för “produktionsbortfall”).

“Efter allt prat och alla kalkyler, att se anläggningen producera som den gör känns skönt. Det är ett oberoende”, avrundar Kjell.

En av två solcellsanläggningar på taken hos Brf Trångsund Här syns ett av de två bostadshusen med solceller. På detta hus är det installerat 68 kW, och på det andra huset ytterligare 62 kW.

Kjell visar solelproduktionen i webbläsaren Kjell visar upp produktionen efter två månaders drift. Enligt Kjell har anläggningen producerat bättre än förväntat under sommaren “och då har vädret inte varit ovanligt bra”.

Systemen hos Brf Trångsund

Installerad effekt: 130 kW
Elförbrukning: 900 000 kWh
Förväntad andel solel av elförbrukningen: 12%
Solpaneler: 295 W från Trinasolar
Växelriktare: SolarEdge
Leverantör: SVEA Solar
Tips till andra solcellsköpare: “Att ta in en konsult med expertis är bra för större investeringar. Både jag och Michael har jobbat i fastighetsbranschen och vet värdet av bra beslutsunderlag. Det är även bra för kontinuiteten i en bostadsrättsförening att ha ordentlig dokumentation. För oss kostade det ca 40-50 tusen, och för en investering på 1,7 miljoner känns det värt det.”

Det här inlägget är del av en serie där vi gör nedslag hos användare av Solcellskollen som gått vidare med sina solcellsprojekt och har intressanta erfarenheter att delge. För bostadsrättsföreningar som utvärderar en solcellsinvestering finns en guide här och en solcellskalkyl här.

Villa med solceller
Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en ifylld stjärna Illustration av en stjärna

Letar du leverantör för ditt solcellsprojekt? Jämför installatörer baserat på hundratals omdömen från andra solcellsköpare och ta in offerter.

Jämför leverantörer

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!