Vad är nätnytta?

Uppdaterat den 7 augusti 2023

När man säljer och matar ut solel på elnätet får man tre typer av ersättning. Dels får man betalt för själva elen från sitt elhandelsbolag, dels får man en skattereduktion på 60 öre per kWh som kommer på deklarationen efterföljande år, och dels får man något som heter nätnytta från sitt elnätföretag.

Nätnyttan är en typ av ersättning som elnätföretag enligt ellagen är skyldiga att betala eftersom inmatad el bidrar till att minska förlusterna i elnätet. Ersättningen varierar från företag till företag och beror delvis på elpriserna eftersom elföretagen annars skulle behöva köpa in el för att kompensera för förlusterna. Tidigare år har nätnyttan legat på runt 2-5 öre per kWh, men i och med de senaste årens höga elpriser har ersättningen gått upp till runt 5-20 öre per kWh beroende på var i landet man bor och vilket företag som äger elnätet.

På elnätfakturan kallas nätnyttan ibland bara för ersättning eller förlustersättning.