Är solceller miljövänliga?

Uppdaterat den 7 juli 2021

Den största miljöpåverkan från solceller kommer från tillverkningen, och i synnerhet från den energi som går åt till att producera själva solpanelerna. Jämfört med hur mycket el som en solpanel producerar under sin livslängd är det dock förhållandevis lite energi som går åt; i norra Europa tar det numera strax över 1 år att producera motsvarande mängd energi som gått åt till tillverkningen. En solpanel ska hålla i över 25 år.

Ett annat sätt att bedöma solcellers miljöpåverkan är att titta på koldioxidutsläppen. I en studie i Nature från 2016 fann man att solceller hade genomsnittutsläpp på 28 – 35 g CO2 per genererad kWh i Sverige. Ett vanligt sätt att räkna på klimatnyttan av att installera solceller är att jämföra dessa siffror med den typ av elproduktion som solelen förväntas ersätta. Eftersom det nordiska och europeiska elsystemet är sammankopplat, och kol- och gaskraft har relativt höga kostnader, är det ofta just dessa kraftkällor som man av ekonomiska skäl stänger ner när solceller producerar el. I en genomgång på bloggen kom vi fram till att utsläppsminskningarna till följd av en solcellsinvestering ligger i storleksordningen 350 gram per kWh.

En annan farhåga är att materialen som används för att producera solceller inte ska räcka till. Som tur är de allra flesta solceller — ca 95% av världsmarknaden — gjorda på framförallt kisel. Och kisel är jordskorpans näst vanligaste ämne. Det finns dock mindre vanliga solpaneler som består av sällsynta metaller.

Läs mer: Svar på 10 vanliga frågor vi får om solceller och solenergi