Är solceller intressant i Sverige?

Uppdaterat den 7 juli 2021

Trots att det finns många länder där solen skiner mer än här funkar solceller fint även i Sverige. Om man till exempel jämför med Tyskland, ett av de länder som kommit längst i världen med solcellsutbyggnaden, så producerar ett solcellssystem i Sverige ungefär lika mycket el. Och förutsättningarna för solceller är faktiskt jämförbara i stora delar av Sverige, det skiljer sig exempelvis bara några procent mellan hur mycket el man får ut från en solpanel i Luleå och i Lund. Allra bäst solinstrålning är det på Gotland, Öland, och längs kusterna i södra Sverige.

Det finns även mycket som tyder på att solceller lämpar sig väl i det relativt kalla svenska klimatet. I de långtidstester man har gjort på solpaneler som installerades på 80-talet har degraderingen (dvs hur mycket sämre en solpanel är jämfört med när den installerades) varit lägre än i internationella jämförelser.

Läs mer: Svar på 10 vanliga frågor vi får om solceller och solenergi