Sven och Cecilias väg till solceller, från idé om gruppköp till egen satsning - Solcellskollen
Sven och Cecilia framför deras nyinstallerade solcellsanläggning i Kungsbacka.

Sven och Cecilias väg till solceller, från idé om gruppköp till egen satsning

När idén om att skaffa solceller dök upp för Kungsbackaparet Sven och Cecilia var de inställda på att göra det som ett projekt tillsammans med sina grannar. Delvis för att grannarna skulle “smitta” varandra att satsa på solceller, och delvis av ekonomiska skäl. Deras tanke var att om de är flera, så borde de kunna få lägre priser.

En försommardag i maj 2018 bjöd de således grannarna (och Solcellskollen!) på ett infomöte i deras trädgård för att sätta igång projektet.

På mötet var flertalet hushåll i grannskapet intresserade och enligt plan började de samla in offerter gemensamt. Men projekten började ganska snart att ta olika vägar. Sven och Cecilia upptäckte att det fanns en del produktval att göra och föll för fördelarna med glas-glas paneler, bl.a. på grund av deras långa garantitider. Grannen några hus ner på gatan hade en släkting som jobbade på en solcellsfirma som hon gärna ville anlita. Och trots att området var relativt nybyggt såg taken i området olika ut vilket även innebar unika krav på panelernas montagesystem.

I Sven och Cecilias fall rådgjorde de kring infästningsmetoder och skicket på deras papptak med både den tilltänkta leverantören och en takläggare. “Det var när vi fick en extern expert som resonerade kring pappen och sa att det håller i 25 år utan problem som vi bestämde oss. Jag skickade även en bild på infästningen till honom och han trodde den skulle funka. Det var mycket värdefullt, vi var livrädda för läckage.”

Ett år efter solcellsmötet har Sven och Cecilia och även deras granne fått upp varsin anläggning. Sven spår att fler kommer följa i närtid, inte minst då de som köpt hittills har blivit mycket nöjda. (Sven och Cecilia blev inte mindre nöjda när solcellsstödet beviljades strax innan stödnivån sänktes från 30% till 20%, trots att det blev lite jobb för att betala tillbaka ROT-avdraget som de tog i samband med installationen för att gardera sig.)

Vad gäller tankarna om att gå ihop som grupp för att upphandla solpaneler så är Sven inne på att det var en bra idé i teorin, men att det fungerade sämre i praktiken. “Det blir svårt om man vill ha lite olika lösningar och har olika tidplaner. För oss innebar det till slut tyvärr att projektet blev försenat. För att det ska bli av får det nog vara till exempel ett radhus eller bostadsförening som binder samman mer än här.”

Sven och Cecilias solcellssystem

Installerad effekt: 11,8 kW
Solpaneler: 280 W från Solarwatt
Växelriktare: 10 kW från Fronius
Leverantör: ECOKRAFT
Tips till andra solcellsköpare: “Det var kul att ha ett solcellsparty i ett tidigt skede. Man fick personlig info och i och med att det var fler intressenter som hade tänkt på olika saker så blev det en bra diskussion om för- och nackdelar med olika lösningar.“

Det här inlägget är del av en serie där vi gör nedslag hos användare av Solcellskollen som gått vidare med sina solcellsprojekt och har intressanta erfarenheter att delge.

Av Erik Wallnér

wallner@solcellskollen.se

Publicerad August 9, 2019

Följ gärna vårt nyhetsbrev för att en gång i månaden ta del av nya blogginlägg och andra nyheter från solcellsvärlden!

Relaterade inlägg

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!