Två montörer som sätter upp solpaneler
  1. Bygglov för solceller

Klart att bygglovskrav för solceller slopas

14 juni 2018 (uppdaterad 22 augusti 2023)

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Igår blev det klart att bygglovskravet för solceller som monteras i hustakets riktning tas bort. De nya reglerna börjar gälla från och med 1 augusti 2018.

Att bygglovskravet för solceller skulle försvinna har sedan flera månader tillbaka stått relativt klart. Ändå var det en mycket glädjande nyhet att riksdagen igår — med en rungande majoritet — även tog det formella beslutet.

Så vad innebär förändringen?

Från och med den 1 augusti 2018 kommer inte längre bygglov krävas för de som installerar solceller som följer takets riktning (eller “byggnadens form”, som det står i beslutet). Detta gäller de allra flesta solcellsinstallationer som sker, med undantag för platta tak där det är praxis att vinkla upp solcellerna något mot syd, eller i öst-väst riktning. För dessa installationer måste man även fortsättningsvis ansöka om bygglov i de flesta kommuner.

Notera att solcellsanläggningar som monteras på mark inte omfattas av förändringen då de heller inte nu är bygglovspliktiga.

Om man bor i ett område eller byggnad som “är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt” krävs även bygglov efter första 1 augusti. (Om du är osäker på vad som gäller för ditt hus rekommenderas starkt att höra med din kommuns byggnadsnämnd.) Bygglov krävs även fortsättningsvis för installationer som byggs i områden som är av riksintresse för försvaret, bland annat flygplatser och skjut- och övningsfält.

Med det slopade bygglovskravet försvinner ytterligare en administrativ börda och en betydande merkostnad — i vissa kommuner kostar det över 5000 kr att ansöka om bygglov — för de som vill skaffa solceller. Med andra ord kalasnyheter för den svenska solcellsmarknaden!

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!