Bild på en person som ritar på ett stort pappersark
  1. Bygglov för solceller

Bygglov för solceller slopas

26 februari 2018

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

I slutet av förra veckan lade bostadsminister Peter Eriksson fram en lagrådsremiss om att bygglov för solceller som följer byggnadens form ska slopas under sommaren. Framöver ska det räcka med att lämna in en anmälan till kommunen om att man byggt solceller i efterhand.

Regeringens förslag följer i stora drag den rapport som lades fram av Boverket i höstas. Slopandet av bygglovskravet kommer alltså inte gälla i de fall solceller vinklas upp på platta tak, och heller inte i områden med förhöjd kulturklass. Liksom nu krävs inget bygglov för solceller som monteras på marken.

Förslaget innebär att ytterligare en administrativ barriär — och i många fall en betydande merkostnad — för de som går i solcellstankar tas bort. Med andra ord: kalasnyheter för den svenska solcellsmarknaden!

Lagförändringen kommer att träda i kraft den 1 augusti.

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!