Vänsterpil Alla avsnitt

Avsnitt #2

Tomas Kåberger, Om energiutvecklingen i Kina

Tomas Kåberger har sen början av 2000-talet varit en Sveriges mest publika och inflytelserika energiexperter. Meriterna stavas bland annat generaldirektör för Energimyndigheten under åren då vindkraft på allvar tog fart i Sverige, samt ordförande för Japan Renewable Energy Foundation med syfte att bana väg för ett hållbart energisystem i Fukushima-katastrofens efterdyningar. Idag är han professor i industriell energipolicy på Chalmers. 

I avsnittet pratade vi framförallt om den otroliga marknadstillväxt och utveckling av förnybar energi som sker i Kina, och om hur mer förnybar energi kan leda till färre geopolitiska konflikter.