Vänsterpil Alla avsnitt

Avsnitt #10

Lennart Söder, Om 100% förnybart

Det tionde avsnittet av Solcellskollens podcast spelades in på KTH tillsammans med Lennart Söder, professor i elektriska energisystem. Vi dök rätt ner i en diskussion om ett 100% förnybart elsystem. 

På ett årtionde har energidebatten i Sverige skiftat rejält. Från farhågor om att elnätet bara kan hantera en liten andel variabel elproduktion - till en bred politisk överenskommelse med målet om 100% förnybart.

Under denna tid har Lennart Söder och hans forskning ständigt varit i centrum av diskussionen. Vi träffades på Lennarts kontor på KTH och pratade om hur vi ska säkerställa tillgång av el alla årets timmar, även när vinden inte blåser och solen inte lyser. Vi pratade om tekniska lösningar för att hantera stora mängder variabel elproduktion, och vi pratade, inte minst, om varför utmaningen med ett helt förnybart elsystem är en riktigt rolig ingenjörsutmaning. Häng med!