Vänsterpil Alla avsnitt

Avsnitt #26

Anders Palmqvist, Om varför bränsleceller håller på att ta fart på riktigt

I det tjugosjätte avsnittet gästas vi av  Anders Palmqvist, vicerektor och professor i materialkemi på Chalmers som de senaste åren har ägnat en stor del av sin forskning åt att utveckla katalysatorer för bränsleceller fria från den sällsynta och dyra metallen platina. 

I avsnittet pratade vi - förutom om möjligheterna och utmaningarna med bränslecellstekniken i allmänhet - om applikationer där bränsleceller har unika tekniska fördelar och om hur vägen för att få ner teknikens kostnader ser ut. Vi resonerade även kring om huruvida bränsleceller har hittat en storskalig nischmarknad i form av gaffeltruckar som köps av Walmart och Amazon, och vad det är som fick Sydkoreas president att i januari gå ut med att de fram till 2040 ska ha producerat över 6 miljoner bränslecellsbilar