Två av taken på Riksbyggens BRF Viva i Göteborg
  1. Nytt på Solcellskollen
  2. Solceller för BRF:er

Nu kan även en BRF använda Solcellskollen för att komma igång med sitt solcellsprojekt

12 november 2018

Av Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se)

Fotot föreställer två av de solcellsbeklädda taken på BRF Viva i Göteborg.

Enligt Sveriges Bostadsrättscentrum är solceller den mest populära investeringen bland bostadsrättsföreningar, och en av tre bostadsrätter ser idag solceller som en framtida åtgärd. Vi är inte förvånade: sen vi startade Solcellskollen har vi trots fokus på att hjälpa villaägare fått otaliga frågor och förfrågningar från bostadsrättsföreningar som är intresserade av solceller.

Med det som bakgrund känns det bra att nu även BRF:er kan räkna, resonera och påbörja ett solcellsprojekt med hjälp av Solcellskollen. För att hamna rätt har vi under projektets gång intervjuat och samlat input från ett tjugotal personer som i olika faser har utvärderat solceller för sin förening: de som varit i förstudiefasen, de som köpt och installerat, och där det av olika skäl har gått i stå.

Bostadsrättsföreningar skiljer sig åt

Det är inte helt ovanligt att man som potentiell solcellskund inte ser skogen för alla träd. Förutom att tekniken i sig är ny finns det mycket lagar och regler som, inte minst, påverkar ekonomin i en solcellsanläggning. Då förutsättningarna för en bostadsrättsförening skiljer sig jämfört med en privatperson har vi kokat ner det som specifikt rör en BRF i denna guide, där vi går igenom följande:

  • Grundförutsättningar för att en solcellsinvestering överhuvudtaget ska vara intressant för en BRF.
  • Tips om hur man kan tänka kring dimensionering av anläggningen med hänsyn till takstorlek, elanvändning, och säkringsstorlek.
  • Hur man tar fram en initial kalkyl.
  • Hur man ansöker om solcellsstödet på 30% samt tar reda på huruvida det krävs bygglov.
  • Rekommendationer om vad som kan vara bra att tänka på när man tar in offerter.

Vi har lagt fokus på vårt specialområde — teknik och ekonomi kring solceller — och inte på hur inköp generellt organiseras och beslutas om i en bostadsrättsförening (det tänker vi är ert specialområde!).

Nu kan även BRF:er räkna på solceller

“Det vore bra med ett enkelt sätt att ta fram en tidig kalkyl och få en överblick över ekonomin”. När vi frågar bostadsrättsföreningar om vad som skulle hjälpa dem i processen att skaffa solceller är formuleringen ovan (eller motsvarande) den absolut vanligaste. Som del av att skapa en bättre upplevelse för BRF:er som går i solcellstankar kunde vi därmed inte undgå att även smyga ut en solcellskalkyl anpassad för BRF:er. I dagsläget är kalkylen en beta-version, som vi strävar efter att förbättra allteftersom.

Jämfört med räknespåret för villaägare har vi bl.a. gjort följande förändringar:

  • Tagit in prisuppgifter från ett flertal leverantörer så att man ska kunna få fram ett indikativt pris, även för en större anläggning.
  • Anpassat tips och information som dyker upp under flödets gång.
  • Ändrat hur vi räknar ut sambandet mellan solelproduktion och elanvändning, så att det stämmer bättre för ett flerbostadshus. På så sätt kan vi göra ett antagande kring hur mycket solel som förväntas användas i fastigheten respektive säljas.

Om du har ett par minuter över så får du mer än gärna fylla i ett kort formulär här där vi samlar in feedback om solcellskalkylen och informationen riktad till BRF:er. Feedback tas emot till glada hejarop och hjälper oss att förbättra funktionaliteten!

Relaterade inlägg

Solcellskollens logotyp

På Solcellskollen kan du jämföra leverantörer baserat på andras omdömen, ta fram en solcellskalkyl för din bostad, eller läsa senaste nytt om solceller. Helt enkelt ditt hjälpmedel inför en solcellssatsning!